Gestió centrada en el cicle de vida de l’empleat

Som implantadors de Cornerstone, solució modular líder en gestió del talent centrada en el cicle de vida de l'empleat.

Ajudem els nostres clients a millorar els seus processos clau, fomentant el compromís de les persones i la seva alineació amb l'estratègia de l'organització. D'aquesta manera, aconseguim que prenguin les millors decisions per al seu negoci gràcies a les persones.

cornerstone.png

cornerstone recruiting

Recruiting

La decisió més important d’una organització respecte als seus empleats és la de contractar-los. No obstant això, molts responsables de selecció de personal fan servir de forma ineficaç estratègies de selecció modernes amb sistemes heretats.


cornerstone onboarding

Onboarding

Els equips amb talent assumeixen el repte d’incorporar als nous empleats amb èxit i ajudar-los a aconseguir una productivitat més ràpida. Les organitzacions necessiten un enfocament global per a l’acollida dels nous treballadors i fixar les bases perquè desenvolupin el seu màxim potencial.


cornerstone training

Training

És hora d'anar més enllà dels sistemes de gestió de l'aprenentatge tradicionals i reinventar la forma en què les iniciatives d'aprenentatge i desenvolupament provoquen un efecte en els empleats.


cornerstone connect

Connect

Els empleats demanen eines més eficaces per contribuir als projectes, col·laborar amb els companys i exercir una influència global en la seva organització. No obstant això, moltes organitzacions disposen d'aplicacions diferents sense visibilitat sobre la forma en què els empleats treballen dia a dia. Cornerstone Connect és l'eina de col·laboració social que connecta als empleats directament amb el coneixement que necessiten per treballar d'una forma més intel·ligent.


cornerstone performance

Performance

Replanteja't com els gerents d'organitzacions fomenten un treball de gran qualitat, motiven als seus empleats i aconsegueixen resultats. Amb Cornerstone Performance, les organitzacions per fi compten amb una tecnologia de gestió de l'acompliment que permet als gerents comparar l'acompliment dels empleats i adaptar les activitats dels empleats a una estratègia organitzativa alhora que segueixen proporcionant feedback constant i útil.


cornerstone-compensation.png

Compensation

Per tenir èxit en l'economia d'avui, és fonamental maximitzar l'eficàcia dels seus programes de remuneració. Cornerstone proporciona les eines que permeten a les organitzacions establir processos i directrius de remuneració que condueixen a una millor execució i resultats.


cornerstone succession

Succession

Amb una plantilla que envelleix, menys disponibilitat de talent qualificat i una mobilitat laboral cada vegada més gran, la planificació de la successió s'ha convertit en una cosa fonamental per a l'èxit de l'organització. Cornerstone Succession permet a les organitzacions crear plans de successió que comparin les habilitats i les competències, identifiquin les llacunes en matèria d'habilitats i implementin plans de desenvolupament per compensar aquestes llacunes.


cornerstone analytics

Analytics

La suite d'analítica, Cornerstone Analytics, proporciona un control total de les teves dades per predir, planificar, visualitzar o reportar. En definitiva, per orientar el talent cap a l'estratègia empresarial. Impulsa la teva estratègia de big data i optimitza el rendiment dels teus empleats mitjançant decisions, de contractació i gestió, basades en fets.


cornerstone hr

Cornerstone HR

Benvinguts a una nova era de gestió del capital humà. Cornerstone ajuda als líders a prendre millors decisions de negoci mitjançant l'ús de dades en temps real; al mateix temps permet que Recursos Humans puguin centralitzar la informació dels empleats per millorar la seva agilitat i satisfer les seves necessitats, utilitzant per a això eines d'autoservei i una gran experiència d'usuari.