Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Service permet la cerca, el monitoratge i l’anàlisi en temps real de dades de negoci i operatives, de manera segura i escalable i a un preu competitiu.

Reptes de les organitzacions

L’explosió de dades generades per màquines ha canviat la manera com fem negocis avui dia, i ha creat els desafiaments següents:

Suport estratègic

Registres (logs) i mètriques d’aplicacions en un únic lloc
Moltes organitzacions estan adoptant projectes d’anàlisi de registres en tota la companyia. Volen tenir una visió completa de tota la seva infraestructura, aplicacions i operacions en un únic lloc centralitzat.

Suport estratègic

Creació de la millor experiència de cerca per als usuaris finals
Es té com a objectiu trobar el producte, servei, document o resposta ràpidament, amb una experiència de cerca àgil i amb capacitats d’aprenentatge automàtic.

Suport estratègic

Reducció dels costs de llicències de software sense augmentar els costs operatius
Es vol fer servir un motor empresarial de cerca de codi obert, sense haver d'ocupar-se de l’administració, el dimensionament, l’escalat, l’optimització, l'aplicació de pedaços i la gestió del hardware d'un sistema propi.

Suport estratègic

Millora de l’observabilitat i la seguretat
A mesura que creixen les dades de registres, DevOps té un desafiament cada vegada més gran per aconseguir observabilitat de les seves aplicacions al realitzar anàlisi de causa arrel i detecció d’anomalies.

Què ofereix Amazon OpenSearch Service?

Suport estratègic

Analítica de logs i observabilitat

 • Analitzar registres generats per llocs web, aplicacions i sistemes.
 • Correlacionar logs, mètriques i seguiments per obtenir informació.
 • Detectar anomalies via machine learning.
 • Casos d’ús: monitoratge de rendiment i seguretat, auditoria, alertes i detecció d’amenaces.

Pots mirar el nostre webinar sobre Analítica de logs i observabilitat per a més informació

 

Suport estratègic

Cerca ultraràpida a gran escala

 • Cerca ultraràpida i en temps real a gran escala, devolució de resultats rellevants de dades semiestructurades i no estructurades.
 • Casos d’ús: gestor documental, e-commerce i machine learning.

Amazon OpenSearch Service admet Elasticsearch (versions 1.5 a 7.10) i les últimes versions d’OpenSearch

Més informació: https://aws.amazon.com/es/what-is/opensearch/

Com et podem ajudar des d’IThinkUPC?

Com a empresa experta en DevOps i en entorns de gestió i anàlisi de logs, IThinkUPC pot proporcionar-te els serveis següents:

 • Assessorament en la detecció de casos d’ús.
 • Disseny d’arquitectures, segons opcions del servei i escenari del client.
 • Migracions des d’altres plataformes de cerca de dades.
 • Integracions amb les fonts de dades.
 • Disseny de dashboards per a l’anàlisi i el monitoratge de les dades.
 • Administració i evolució de la plataforma.
 • Formació tècnica.
 • Suport en l’analítica de dades i la seva explotació.

Contacta amb nosaltres per conèixer més detalls sobre el servei o sol·licitar una demo.