Gestió integral de les aplicacions

Oferim una gestió integral del cicle de vida de les aplicacions (ALM), incloent les fases de governança, anàlisi, disseny UX, desenvolupament, integració, proves, desplegament i manteniment; així com serveis d'outsourcing d'aplicacions.

Utilitzem metodologies contrastades en la gestió de projectes PMP/PMI i apliquem metodologies àgils SCRUM en els projectes que la requereixen.

A més, amb els serveis de Software Engineering Consulting, acompanyem i formem als clients en l’adopció de les metodologies i eines més adequades.

 Applications Development and Outsourcing