8 recomanacions per a l'ús eficient de la Infraestructura com a Codi (IaC)

Escrit per Cristina Jerez en 2024-05-28T07:47:06+02:00

Topics: DevOps & Automation

8 recomanacions per a l'ús eficient de la Infraestructura com a Codi (IaC)

L'ús de la Infraestructura com a Codi (IaC) esdevé una pràctica indispensable per a les empreses que busquen optimitzar la gestió de la seva infraestructura informàtica.

La IaC implica la definició i gestió de la infraestructura mitjançant codi, com ara scripts, plantilles o fitxers de configuració (utilitzant eines i metodologies similars a les que utilitzen els desenvolupadors), en lloc d'executar procediments manuals.

Beneficis de l'ús de la IaC per a les organitzacions

Aquest enfocament proporciona diversos beneficis clau per a les organitzacions, com ara:

 • Velocitat i agilitat: amb la IaC, podem respondre ràpidament als canvis en les demandes del negoci, desplegant i escalant la infraestructura de manera automatitzada i eficient, reduint el temps de resposta i millorant la flexibilitat operativa.
 • Consistència i coherència: mitjançant l'ús de plantilles IaC, podem garantir la coherència en la configuració de la infraestructura en tots els entorns (desenvolupament, proves, producció, etc.). Això ajuda a evitar errors i assegura que tots els recursos estiguin configurats de forma uniforme, independentment de l'entorn.
 • Gestió eficient: la IaC simplifica la gestió de la infraestructura mitjançant l'automatització de tasques repetitives i la reducció de la dependència de les intervencions manuals. A més, facilita la col·laboració entre els membres de l'equip al proporcionar una forma estandarditzada i controlada de gestionar la infraestructura.

A més a més, donat que la infraestructura es descriu mitjançant codi, és més fàcil auditar i validar que la seva configuració compleixi els requisits de seguretat i compliment de l'organització.

L'ús de la IaC és aconsellable per tant en situacions en què es requereixi una gestió eficient, escalable i automatitzada de la infraestructura, especialment en entorns amb desplegaments freqüents, complexos o que requereixin una gestió col·laborativa en equip.

8 recomanacions per a un ús eficient de la IaC

A continuació, et detallem una sèrie de recomanacions que t'ajudaran a implementar de forma exitosa i eficient l'ús de la IaC.

 1. Planificació detallada: abans de començar, avalua quina part de tota la infraestructura vols crear i com es configurarà. Identifica els recursos necessaris, les dependències entre ells i els requisits de seguretat amb els que podràs pensar en la millor estratègia per iniciar-te al món de la IaC.
 2. Estandardització d'eines i processos: escull les eines de IaC més convenients per a les teves necessitats i entorn. Existeix una varietat d'eines disponibles, com ara Terraform, CloudFormation, etc. Investiga i selecciona la millor opció per al teu projecte. Per exemple, si tens un entorn multiplataforma (AWS, Azure, VMware) et recomanem eines com Terraform que et proporcionarà un mateix llenguatge independentment de la plataforma finalista a gestionar. A més, defineix una guia d'estil per estandarditzar les eines i els processos de desenvolupament i implementació de IaC.
 3. Repositori comú: mantén la configuració de IaC en un repositori de control de versions, com Git. Això permet gestionar canvis, col·laborar amb altres membres de l'equip i mantenir un historial de versions. Existeixen diversos sistemes com GitLab o Bitbucket que poden proporcionar aquesta peça clau en la gestió de tot el codi d'infraestructura.
 4. Proves automatitzades: implementa proves automatitzades per garantir que la configuració de IaC funciona com es preveu. Això inclou proves d'integració, proves de regressió i proves de seguretat per assegurar-se que la infraestructura es desplega correctament i sigui segura. Amb això garantiràs que les teves configuracions siguin vàlides abans d'implementar-les en un entorn de producció.
 5. Documentació clara: proporciona una documentació clara i completa per a la teva configuració de IaC. Això inclou comentaris en el codi, documentació de l'estructura de carpetes i fitxers, i explicacions dels recursos i paràmetres utilitzats.
 6. Mòduls: divideix grups de recursos en mòduls per simplificar implementacions complexes. Els mòduls són unitats d'abstracció que faciliten la gestió. Comença amb petites implementacions i incrementals de la infraestructura per aconseguir resultats més ràpids i reduir el risc. Això també facilita la identificació i la resolució de problemes a mesura que es desenvolupa la configuració. La nostra experiència amb Terraform fa que recomanem programar el seu codi modularment de forma que puguis reutilitzar-lo sense la necessitat de duplicar-lo.
 7. Implementació estricta a través de codi: estableix una directiva estricta per implementar canvis d'infraestructura només a través del codi. Utilitza canalitzacions d'integració contínua i entrega contínua (CI/CD) per implementar IaC. Implementa, a més a més, mecanismes de monitorització i registre per supervisar l'estat i el comportament de la teva infraestructura desplegada. Això et permetrà identificar i respondre ràpidament a qualsevol problema o anomalia.
 8. Seguretat: prioritza la seguretat en la configuració de IaC, incloent pràctiques com la gestió de secrets, la segregació de rols i permisos, l'aplicació de polítiques de seguretat i la implementació de controls d'accés adequats.

Seguint aquests consells, podràs aplicar la infraestructura com a codi de forma eficient i assegurar-te que la teva infraestructura sigui fàcil de gestionar, segura i escalable.

Des d'IThinkUPC estem a la teva disposició per ajudar-te en la teva implementació de la IaC, proporcionant orientació i suport personalitzat en aquest procés de transformació de la infraestructura. Contacta amb nosaltres per a més informació.