Beneficis de les metodologies user experience per a les organitzacions

Escrit per Marcos Calvet en 2021-12-17T09:00:15+01:00

Topics: UX design

Beneficis de les metodologies user experience per a les organitzacions

En un article anterior t’explicàvem què és la user experience (UX) i com l’apliquem a IThinkUPC per al desenvolupament dels nostres projectes. En aquest article et volem explicar els beneficis d’aplicar les diferents metodologies de UX segons el tipus d’usuari final de la teva organització, ja siguin els empleats, els clients del teu servei o producte o els usuaris finals del teu web o aplicació.

Metodologia de UX que emprem per al desenvolupament d’aplicacions dirigides a empleats i els seus beneficis

La majoria de les aplicacions externes d’una organització es caracteritzen per un alt nivell d’ergonomia i facilitat d’ús. Malgrat això, els empleats d’aquestes organitzacions sovint han d’enfrontar-se a aplicacions internes complexes que fins i tot requereixen un procés formatiu anterior a l’ús.

En la majoria de casos, l’extens ecosistema de processos i eines amb els quals es veuen obligats a interaccionar els empleats quan treballen sol ser aclaparador. En un dia normal, un treballador s’enfronta a sistemes d’informació que moltes vegades no li permeten dur a terme amb comoditat tasques que formen part habitual del seu dia a dia o que ofereixen molt poca flexibilitat a l’hora d’accedir-hi des de qualsevol altre tipus de dispositiu.

Això sol tenir un impacte negatiu en l’eficiència amb la qual es duen a terme certs processos o tasques, i, en alguns casos, provoca el rebuig dels treballadors a l’hora de fer servir aquests sistemes d’informació.

D’aquesta manera, l’experiència d’ús per part dels empleats constitueix un factor crític perquè el procés de transformació digital d’una organització avanci de manera adequada.

Gràcies a l’aplicació de tècniques de disseny centrat en l’usuari (DCU) en els sistemes d’informació d’una organització, podem aconseguir que l’experiència d’ús per part dels empleats sigui plenament satisfactòria.

Disseny centrat en l'usuari

Per oferir una UX satisfactòria i consistent als empleats, en primer lloc analitzem detingudament els sistemes d’informació de l’organització per tal de definir quins són els més crítics per al seu bon funcionament, tenint en compte amb quin tipus de dispositius s’hi accedeix majoritàriament.

Posteriorment, duem a terme focus groups, entrevistes o enquestes entre els empleats per obtenir la informació, detallada i en primera persona, dels problemes que afronten en el seu dia a dia.

Amb aquestes accions obtindrem una anàlisi detallada de la situació actual, que ens permetrà actuar amb efectivitat en els sistemes clau i obtenir un full de ruta per al futur.

Beneficis d’aquesta metodologia de UX:

  • Augment del nivell de compromís dels treballadors, ja que se senten partícips de les decisions que pren l’organització respecte de les eines que empren a diari.
  • Més aprofitament del temps i més satisfacció dels empleats, que disposen de sistemes d’informació més intuïtius i fàcils d’usar.
  • Més motivació per part dels empleats per fer servir amb més freqüència els sistemes d’informació de l’organització. D’aquesta manera també augmenta la seva implicació.

Metodologia de UX que emprem per al desenvolupament d’aplicacions dirigides a clients i els seus beneficis

Com a metodologia de UX específica per als clients que compren un producte o servei de manera online, fem servir el customer journey map, una eina que permet plasmar en un mapa cada una de les etapes, interaccions, canals i elements que creua el nostre client al llarg de les diferents fases de la seva relació amb l’empresa.

Això ens permet determinar-ne les carències o descobrir les millores que es podrien implementar en les diferents fases.

Customers journey map

El customer journey map consta d’una línia de temps en què es poden veure totes les accions que l’usuari du a terme per arribar a un objectiu juntament amb les necessitats, expectatives i pensaments que l’acompanyen en aquell moment. 

Gràcies a aquest “mapa”, som capaços d’actuar sobre els punts més conflictius i solucionar-los, de manera que l’experiència d’ús del client durant tot el procés sigui totalment satisfactòria.

Beneficis d’aquesta metodologia de UX:

  • Descobrir la manera de complir les expectatives i necessitats dels clients i definir amb exactitud les motivacions que porten els potencials clients a passar a la fase següent del procés de compra.
  • Orientar i consolidar una proposta de valor de l’organització que permetrà més fidelització dels clients.
  • Millora en la conversió econòmica, ja que s’ofereixen serveis o productes centrats a potenciar les emocions positives dels consumidors.

Metodologia de UX que emprem per al desenvolupament d’aplicacions dirigides a usuaris i els seus beneficis

Per donar resposta a les necessitats d’una bona experiència d’usuari per a tot tipus d’aplicacions, apliquem una metodologia pròpia de desenvolupament de projectes basada en l’adaptació dels estàndards habituals i adaptada a la realitat dels nostres clients.

La nostra metodologia és flexible i està pensada per adaptar-se a les necessitats dels projectes segons el seu grau de complexitat, fent èmfasi en els elements més rellevants segons cada cas.

A més, en tots els nostres projectes incorporem elements de valor afegit basats en la nostra experiència i coneixements, com ara la gamificació o l’anàlisi de dades.

Metodologia

Beneficis d’aquesta metodologia de UX

Satisfer les necessitats dels usuaris potencials, ja que s’ofereixen serveis/productes que aporten valor al seu dia a dia.

  • Generar confiança, credibilitat i fidelitat en els usuaris, que senten que es cobreixen les seves expectatives.
  • Facilitar a l’usuari l’assoliment dels seus objectius de manera senzilla, funcional i intuïtiva.

Tu decideixes com les metodologies de UX poden fer créixer la teva organització

L’ús de les metodologies de UX a tots els nivells, ja sigui en aplicacions web o en aplicacions mòbils, ens permet garantir un alt grau de satisfacció en els projectes que desenvolupem per als nostres clients.

Aquests projectes poden anar des de consultories UX sobre un producte o servei o una aplicació web fins al desenvolupament des de zero d’aplicacions per a mòbil, sempre fent servir les últimes tecnologies de desenvolupament.

Pots veure alguns exemples pràctics d’aquestes metodologies UX de desenvolupament de projectes a la nostra pàgina de referències.