Desenvoluparem un campus virtual a Blanquerna


UPCnet ha signat un contracte amb Blanquerna-Universitat Ramon Llull (URL) per al desenvolupament de projectes i la prestació de serveis en els àmbits de la gestió de l’aprenentatge i del coneixement.

Es tracta d’un acord a través del qual UPCnet desplegarà un portal de campus virtual per a la universitat, on els diferents perfils d’usuari disposaran d’accés personalitzat segons siguin PAS, PDI o estudiants. Alhora, Blanquerna tindrà un entorn d’aprenentatge basat en Moodle, amb les mateixes capacitats que Atenea, la solució de campus de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

L’eina Comunitats, desenvolupada per UPCnet, estarà també disponible per a la institució, amb la qual es podrà afegir una capa social a la gestió del coneixement. D’aquesta manera, els usuaris del campus virtual podran interactuar en un context social basat en el programari lliure Plone.

L’acord contribueix a consolidar UPCnet com a empresa TIC amb expertesa en l’àmbit universitari, desenvolupant projectes i prestant serveis tant a la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya com a d'altres universitats catalanes i espanyoles.