Canvis legals importants en la formació dins del sector assegurador

Escrit per Ricard Grau en 2021-09-23T08:40:43+02:00

Topics: 360º Talent Management

Canvis legals importants en la formació dins del sector assegurador

A IThinkUPC disposem de solucions digitals per donar resposta immediata a la nova regulació dels cursos i programes per a distribuïdors d’assegurances i reassegurances.

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) del govern d’Espanya, mitjançant la Resolució de 3 de juny de 2021 relativa als principis bàsics dels cursos i programes de formació per als distribuïdors d’assegurances i de reassegurances, ha incorporat una sèrie de canvis importants que afecten especialment la realització dels exàmens per als nivells 2 i 3, i l’equipara al que ja estava establert per al nivell 1.

En concret, s’estableix que s’han de complir les condicions següents:

 1. Hauran d’incloure la identificació visual de l’alumne mitjançant l’ús de sistemes d’imatge que ho permetin, i se n’haurà de verificar la identitat amb el DNI o document equivalent.
 2. Hauran de permetre el control durant l’examen de manera equivalent al control presencial (amb imatge i so actius durant tota la prova), de manera que es garanteixi la qualitat del procés d’avaluació i s’impedeixi que la persona avaluada rebi ajuda de tercers o consulti material que no formi part de l’examen.
 3. Hauran de permetre la conservació de documentació acreditativa de les proves dutes a terme i dels controls relatius a la identificació i al desenvolupament de tot el procés d’avaluació de manera fàcilment traçable durant un període de temps de, com a mínim, tres anys a partir de la data de l’examen.

Sobre els requisits per impartir els nivells 2 i 3, s’indica el següent: «Els cursos s’impartiran de manera presencial o a distància. Les avaluacions o exàmens podran ser no presencials, i si és el cas, se n’hauran de poder garantir l’autoria i la validesa».

Qui queda afectat per aquesta nova normativa d’exàmens?

Totes les persones que hagin de distribuir assegurances (vendre assegurances):

 • Les entitats asseguradores i els treballadors de la companyia que directament comercialitzen les assegurances (venda en mostrador, venda telefònica).
 • Els mediadors d’assegurances:
  • Agent d’assegurances.
  • Agent exclusiu / Operador banca assegurances exclusiu.
  • Agent vinculat / Operador banca assegurances vinculat.
 • Corredors d’assegurances.
 • Els mediadors d’assegurances complementàries (agències de viatges, concessionaris d’automòbils).
 • Col·laboradors externs; els mediadors d’assegurances podran celebrar contractes mercantils amb col·laboradors externs que duran a terme la venda d’assegurances per compte del mediador.

Com podem ajudar des d’IThinkUPC?

Aquests canvis han estat una inclusió d’última hora que ha agafat la major part del sector per sorpresa. Però des d’IThinkUPC disposem de les solucions digitals necessàries per donar resposta immediata a aquest canvi normatiu.

Oferim una solució que permet dur a terme formació online amb totes les garanties d’autoria i validesa dels exàmens que exigeix la nova llei. La solució està formada per dues plataformes:

 • D’una banda, la plataforma de formació Moodle per impartir cursos online, de la qual IThinkUPC és premium partner certificat (màxim nivell de partenariat) gràcies als més de vint anys d’experiència que té en la seva implantació en organitzacions de tots els àmbits, incloses diverses companyies del sector de les assegurances.
 • D’altra banda, la solució Examus, líder en la vigilància d’exàmens en línia (online proctoring o e-Proctoring), i amb la qual IThinkUPC té un partnership estratègic per implantar-la a Espanya i Andorra. Mitjançant tecnologies d’avantguarda i amb una àmplia experiència, Examus ha desenvolupat una solució de supervisió única que garanteix un alt nivell d’integritat, credibilitat i privacitat de les dades de l’avaluació en línia.

Oferim totes dues solucions perfectament integrades en un paquet conjunt que permet donar una resposta integral a aquests canvis normatius, i així ajudem el sector assegurador a trobar una solució immediata per adaptar-se a la nova legislació i, d’aquesta manera, poder continuar sense contratemps amb una activitat tan estratègica com és la formació de la seva força comercial.

 

 
 

Si estàs interessat a conèixer com des d’IThinkUPC podem ajudar la teva organització a adaptar-se a aquests canvis normatius, pots posar-te en contacte amb nosaltres sense cap compromís mitjançant aquest formulari.