El cloud privat: l’inici de tot

Escrit per Jose Luis Montero en 2015-10-08T15:10:00+02:00

Topics: Cloud Transformation with AWS


cloud privat

Si bé la virtualització va suposar una revolució en el món empresarial perquè va respondre amb solvència als ràpids requeriments de negoci del moment, aquesta tecnologia a dia d’avui necessita complementar-se per a que les organitzacions puguin mantenir el seu avantatge competitiu.

Davant d’aquesta qüestió, hi ha empreses que han trobat la solució en el cloud privat, una tecnologia que ofereix les eines per operar, aprovisionar, monitorar, analitzar i optimitzar el setup de servidors virtuals i el desplegament àgil d’aplicacions. Els principals motius que estan portant a les organitzacions a recórrer al cloud privat es resumeixen en dos. El primer d’ells fa referència a la reducció significant del cost de la gestió d’infraestructures ja que rebaixa la seva complexitat i, per tant, ja no és necessari derivar aquestes tasques a personal expert. L’altre aspecte qualitatiu és el fet que afavoreix que el departament de TI passi a ser un broker tecnològic intern, oferint les TIC com un servei (IT as a service).

evolució del cloud privat i cloud públic

Technet

I si el teu proveïdor t’abandona en aquest camí?

Però el principal avantatge que aporta aquesta estratègia tecnològica es troba en la relació client i proveïdor. I és que un dels problemes que han de fer front les empreses és la dependència que es crea amb els seus proveïdors. Precisament aquesta falta d’autonomia és la que dificulta que es pugui migrar d’un cloud a un altre que no formi part del mateix proveïdor.

Això es pot convertir en un problema especialment greu quan les empreses han d’afrontar un canvi de condicions del servei o d’acompliment normatiu, a una pujada de la tarifa del servei o que el mateix proveïdor abandoni la seva oferta de servei de cloud, com ha passat recentment amb proveïdors que operen a Catalunya. En conseqüència, aquestes organitzacions afectades hauran de dedicar un temps a migrar tota la informació a un nou cloud, la qual cosa acostuma a suposar un procés prou costós.

Amb aquestes idees en ment, es pot dissenyar una solució de cloud privat per aprofitar els avantatges que anuncia i per plantar cara a la dependència (lock-in) amb un únic proveïdor, donant la possibilitat de migrar les dades per diferents clouds privats de forma ràpida i senzilla.


Cloud privat vs cloud públic

Una empresa pot pensar que totes aquestes característiques també es poden trobar en el cloud públic. Però l'avantatge del cloud privat enfront del cloud públic és que fa possible a les empreses tenir control sobre aspectes clau com la seguretat, la monitorització, la ubicació o l’accés a les dades.

cloud privat front el cloud públic

Alhora, el cloud privat prepara també el camí per aquelles empreses que vulguin anar més enllà i apostar per estratègies tecnològiques més complexes, com el hybrid cloud, que en el futur ocuparà un lloc destacat en el dia a dia de les companyies. Precisament per això, l'anirem detallant en pròximes edicions.