Com aconseguir l'eficiència en un entorn Bimodal IT

Escrit per Oriol Sanchez en 2016-04-12T08:00:00+02:00

Topics: Full-Stack Development

Com aconseguir l'eficiència en un entorn Bimodal IT

Els nous serveis de transformació digital estan basats en aplicacions atractives, dinàmiques i flexibles, cada vegada més generalitzades per a tots els sectors empresarials, que s'anomenen aplicacions Agile IT.

Aquest tipus d'aplicacions estan focalitzades, entre altres característiques, a obtenir una molt bona experiència d'usuari (UX), a estar disponibles en poc temps (time-to-market), a adaptar-se als diferents perfils i gustos dels usuaris (preferències, vistes prèvies, atenció personalitzada, etc.) i a experimentar canvis continus. Les aplicacions Agile IT estan orientades a donar resposta també a nous tipus d'usuaris i a noves unitats de negoci.

Un dels grans reptes de les empreses és acoblar i complementar perfectament les aplicacions Agile IT amb totes les aplicacions de gestió interna o Traditional IT que fan possible la gestió diària processant grans quantitats de dades i que es caracteritzen per ser fiables i robustes, però alhora, requereixen de projectes molt més complexos, lents i costosos.

Com a resultat de complementar ambdós tipus d'aplicacions, Agile IT i Traditional IT, que actuen en dos escenaris tecnològics complementaris i amb característiques diferenciades, sorgeix l'entorn Bimodal IT.

Entorn Bimodal IT

Bimodal IT és el resultat d'adaptar dos entorns tecnològics diferenciats però complementaris com són el Agile IT, dinàmic i innovador, i el Traditional IT, basat en sistemes tradicionals amb una major resistència als canvis

Davant el repte dels IT Managers que s'enfronten a aquesta realitat, Gartner, el creador del concepte Bimodal IT, proposa dominar per part d'un mateix departament d'IT l'art de treballar en dos modes diferenciats, un que sustenti tots els recursos interns de les organitzacions, i un altre que doni resposta a les oportunitats que apareixen contínuament en l'àrea digital en què estem immersos.

 

Bimodal IT en el context del sector sanitari

En el sector sanitari, per exemple, hi ha una forta presència de sistemes Traditional IT amb productes molt madurs, robustos, que estan orientats als professionals del sector. Alguns exemples en aquest àmbit són les solucions de SAP for HealthCare, HP Healthcare, Unit4 Health i QSOFT, entre altres.

L'aparició de nous serveis digitals Agile IT són el resultat d'un model més actualitzat de l'atenció sanitària per part de mútues de previsió social, mútues sanitàries, centres de salut, clíniques, hospitals, etc., que ofereixen la màxima versatilitat de canals de comunicació als seus pacients, que permeten un accés a la informació de forma fàcil, àgil i eficient, i al mateix temps, permeten ampliar les prestacions assistencials de forma contínua. L'ús de plataformes digitals com webs, portals, intranets i Apps permeten crear un entorn dinàmic i agilitzar múltiples serveis d'atenció i assistència sanitària en qualsevol lloc i moment.

En aquest context, alguns exemples pràctics de serveis són accedir al catàleg dels serveis que poden sol·licitar els usuaris, accedir als professionals sanitaris especialistes (demanar hora de visita, canviar d'especialista mèdic o, en alguns casos, plantejar dubtes directament als professionals), disposar de proves analítiques quan sigui necessari, accedir a l'expedient sanitari, divulgar consells de salut, o fins i tot, opinar sobre el grau de satisfacció dels serveis rebuts mitjançant blogs o enquestes.

 

Eficiència en la integració de dades i aplicacions

Per complementar ambdós entorns tecnològics i assolir l'eficiència del Bimodal IT en el qual conviuen moltes empreses, apostem per arquitectures que permetin la integració de dades i la integració d'aplicacions de forma adequada, i recomana solucions basades en Enterprise APIs que permeten connectar i integrar la complexitat del Traditional IT amb la flexibilitat, el dinamisme i la innovació del Agile IT.

Eficiència en la integració de dades i aplicacions en entorns Bimodal IT

En aquestes arquitectures les aplicacions Traditional IT adopten el rol de BackEnd per a les aplicacions Agile IT que es presenten com el FrontEnd als usuaris, clients, empleats i partners finals. Cada sistema o aplicació BackEnd és el responsable d'oferir els serveis que els són demandats per les aplicacions FrontEnd. El lliurament de serveis no es fa directament (punt a punt) entre les aplicacions, sinó que els sistemes BackEnd ofereixen els seus serveis a la Entreprise API, que és la que realment els ofereix als sistemes FrontEnd.

Una bona selecció i administració del producte Enterprise API, i una bona governança i orquestració dels serveis, són la clau per identificar i millorar l'eficiència dels sistemes Bimodal IT.

D'aquesta manera, és possible crear i governar un entorn segur que permeti incrementar el valor de les dades, optimitzar els costos, accelerar els desplegaments i disminuir els errors.

A aquells lectors que vulguin aprofundir en aquests conceptes, els recomanem la lectura del whitepaper Software-Defined Architecture (SDA) del portal CIO Summits.