Com evitar el lock-in de proveïdors en serveis cloud

Escrit per José Luis Montero en 2016-03-31T12:59:02+02:00

Topics: Cloud Transformation with AWS

Com evitar el lock-in de proveïdors en serveis cloud

Els entorns digitals i les oportunitats de negoci canvien a una velocitat trepidant i, en conseqüència, cal avaluar molt bé les necessitats tècniques i infraestructures que contribueixen a assolir l'èxit empresarial.

Per aquest motiu és fonamental actuar amb previsió i trobar les millors solucions basades en una plataforma que permeti dissenys polivalents facilitant la migració des d'un proveïdor hard o soft. L'objectiu és evitar un lock-in de proveïdors de servei, és a dir, actuar amb el màxim control i autonomia en les decisions que més convinguin en cada moment per optimitzar costos i obtenir l'agilitat necessària per competir en el mercat.

L'objectiu d'evitar un lock-in de proveïdors és actuar amb el màxim control, agilitat i autonomia en les decisions que més convinguin en cada momentEn aquest sentit, triar correctament una solució cloud és determinant a l'hora de facilitar o dificultar la sortida d'un servei en situacions transcendents per a qualsevol negoci com pot ser una demanda exponencial de productes o serveis en un moment puntual o sostingut en el temps, o fins i tot el cessament (anunciat o no) de la seva activitat, o un canvi de tarifes de preus del nostre proveïdor habitual.

Els departaments de IT d'avui dia necessiten infraestructures que ofereixin gran agilitat i flexibilitat, conjugant els recursos d'un cloud públic amb els d'un cloud privat. També necessiten agilitat amb els proveïdors del servei o del software, i no tenir condicionants en una hipotètica finalització del servei.

Davant d'aquestes situacions una alternativa òptima per donar resposta als constants canvis i necessitats, i al mateix temps, evitar un lock-in que compliqui qualsevol migració és una plataforma de cloud híbrid. D'aquesta manera, el client decideix en cada moment si només vol utilitzar els recursos del seu cloud privat o fer desbordament ("bursting") cap a un cloud públic en moments en què les demandes del mercat obliguen a promoure canvis en les infraestructures.

En definitiva, una plataforma de cloud híbrid ens permet evitar un lock-in de proveïdors perquè és una plataforma de gestió d'infraestructures sobre múltiples clouds, privats i públics, amb garantia de recursos sota control que facilita la màxima autonomia per decidir la contractació dels serveis hard i soft.

 

Un cas pràctic per evitar aquest lock-in

Una empresa de venda d'entrades per a concerts pot trobar-se davant una demanda extraordinària, de manera que es veu obligada a prendre decisions de forma puntual en relació als seus recursos i infraestructures.

L'actuació d'una estrella de l'escena musical amb milers de seguidors que supera la mitjana d'entrades habituals obliga de forma urgent a trobar una solució factible que permeti utilitzar en primer lloc els recursos propis (cloud privat), però al mateix temps, promoure temporalment l'ús de recursos en un cloud públic per obtenir una major capacitat de gestió sense que amb prou feines tingui un impacte en els costos i en les infraestructures.

Aquesta situació exigeix la màxima agilitat en la presa de decisions. Molt possiblement es repetirà també aquesta mateixa necessitat en properes ocasions que torni a haver-hi una demanda del mateix nivell.

A més, en aquest cas, evitar una situació de lock-in de proveïdors li permet a l'empresa de venda de tiquets obtenir una major flexibilitat en el futur sense estar condicionat en la seva gestió i mitigar conseqüències tant econòmiques com de qualitat en el servei.