Com identificar els millors influencers a les xarxes socials

Escrit per Sergi Sales en 2016-05-18T09:41:12+02:00

Identifica els millors influencers de les xarxes socials

Entenem per Customer Analytics el conjunt dels processos i tecnologies que ens permeten a les empreses oferir de forma anticipada, oportuna i adequada un producte o servei gràcies a un coneixement detallat del client. Aquest tipus d'anàlisi és l'eix de totes les activitats de màrqueting i comprèn tècniques com el disseny del model predictiu, la visualització de dades, el tractament de la informació, la segmentació, etc.

La tendència actual és oferir als nostres clients experiències pròpies en relació amb el consum d'un producte o servei (Customer eXperience) i que tinguin en compte tots els possibles canals relacionats amb aquest consum (Omni-Channel). Per tant, és fonamental per a les organitzacions disposar de la informació que, mitjançant aquest tipus d'anàlisi, permeti una profunda i precisa comprensió dels hàbits de compra dels seus clients. Aquest coneixement ens ajuda a predir el seu comportament de consum en el futur i és essencial per atreure amb èxit als clients mitjançant ofertes rellevants en el moment oportú.

A més, aquests clients acaben donant tanta credibilitat a les recomanacions dels seus coneguts en relació a una marca, mitjançant el boca-orella o les xarxes socials, que poden ser més importants que tota la maquinària de màrqueting establerta. En conseqüència, es necessiten eines per tractar amb aquest nou rol que ens ha de permetre accedir a un enorme nombre de clients potencials mitjançant la seva capacitat de prescripció i influència, són els media influencers.


Saps com identificar els millors influencers per la teva marca o el teu producte? T'ho expliquem

Els influencers, representats a través de figures com blocaires, twitters, instagrammers o youtubers amb centenars o milers de seguidors tenen la capacitat d'interactuar amb els usuaris i el seu poder d'influència complementa, o fins i tot competeix, amb les accions de comunicació i màrqueting que tenen com a objectiu fidelitzar o atraure clients. Aquest poder d'influència no rau estrictament en nombre de seguidors, sinó en què tota la seva audiència presti atenció als seus continguts de forma desinteressada perquè han trobat en aquesta persona algú que els està aportant informació de qualitat i d'interès.

Per aquest motiu, les empreses necessiten complementar les seves estratègies de màrqueting amb altres que incorporin als media influencers. Per detectar quins són els usuaris que més influeixen en els nostres clients en l'àmbit de les xarxes socials Sparsity Technologies ha desenvolupat Tweeticer.

L'objectiu d'aquesta eina no és només detectar els usuaris més influents en els temes que més ens interessen, sinó construir una audiència d'alta qualitat (la que ens permet generar moltes interaccions) a Twitter. Els influencers que detecta Tweeticer no estan determinats simplement pel nombre de seguidors que tenen o el compromís amb la seva audiència -com fan la majoria d'aplicacions en el mercat- sinó que es basa en un complex algoritme que analitza les probabilitats que té un usuari de què el seu tweet sobre un tema d'interès determinat sigui viral. Això vol dir que Tweeticer ens ajuda a determinar quins usuaris relacionats amb aquest tema d'interès tenen més abast.

L'aplicació Tweeticer ajuda a determinar quins influencers tenen més abast a les xarxes socials

Per entendre més en detall el funcionament de l'eina, el mes que ve publicarem un cas d'ús del sector retail que combina l'anàlisi quantitativa i qualitativa.

Aquesta eina ha estat desenvolupada per Sparsity, spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech especialitzada en l'anàlisi i la gestió de Big Data i amb una llarga trajectòria de col·laboració amb partners tan destacats com IBM, Oracle i CA Technologies. A més ha col·laborat en un gran nombre de projectes de R+D finançats per la Unió Europea i en 2015 va ser reconeguda per la Comissió Europea com la SME amb la més alta capacitat d'innovació. IThinkUPC i Sparsity col·laboren en la promoció i prestació de serveis amb aquesta tecnologia en mode SaaS.


Article elaborat per Sergi Sales, IT Consultant d'IThinkUPC, i Dàmaris Coll, Chief Customer Support Officer de Sparsity.