Com pots aplicar la intel·ligència artificial al teu negoci amb els fons europeus NextGenerationEU?

Escrit per Mauricio Echeverria en 2021-04-06T07:38:11+02:00

Topics: Industry 4.0 & IoT , Artificial Intelligence , Advanced Analytics & Business Intelligence

Com pots aplicar la intel·ligència artificial al teu negoci amb els fons europeus NextGenerationEU?

És molt significatiu que el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital hagi llançat una segona convocatòria de manifestacions d’interès (MDI) per identificar propostes d’aplicació de la intel·ligència artificial que donin com a resultat beneficis tangibles per a les empreses espanyoles.

Aquesta convocatòria s’emmarca en l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial (ENIA), l’eix estratègic 4 de la qual consisteix a integrar la IA en les cadenes de valor per transformar el teixit econòmic. En concret, en la mesura 17 llançaran properament programes d’ajudes a les empreses per a la incorporació de la IA en els processos productius.

Què és la intel·ligència artificial?

Podem definir els sistemes de IA com a sistemes de programari dissenyats per humans que, amb un objectiu complex, actuen en la dimensió física o digital mitjançant la percepció de l’entorn a través de l’adquisició de dades, la interpretació de les dades recopilades ja siguin estructurades o no estructurades, el raonament sobre el coneixement o el processament de la informació derivada d’aquestes dades i la decisió de la millor acció o accions a dur a terme per aconseguir l’objectiu establert. 

La IA inclou diversos plantejaments i tècniques, com ara l’aprenentatge automàtic (l’aprenentatge profund i l’aprenentatge per reforç en són exemples específics) i el raonament automàtic (que inclou la planificació, la programació, la representació del coneixement i el raonament, la cerca i l’optimització). El desplegament d’infraestructures IoT (en el núvol o on-premise) i el desenvolupament de bessons digitals dels sistemes físics empresarials permeten generalitzar i escalar els beneficis de la intel·ligència artificial.

A IThinkUPC, l’empresa de consultoria i serveis tecnològics avançats de la Universitat Politècnica de Catalunya, som experts a crear plataformes de dades amb datasets de qualitat i a dissenyar i desplegar solucions de IA a mida aplicades a diversos sectors i en múltiples àmbits:

  • Optimització d’operacions i logística.
  • Detecció i predicció d’anomalies de producció.
  • Millora de l’eficiència energètica.
  • Generació automàtica de recomanacions operacionals o comercials.
  • Suport a la presa de decisions àgils amb KPI en temps real.

En els propers mesos, des d’IThinkUPC ajudarem les empreses a identificar les iniciatives de digitalització i aplicació de la IA susceptibles de ser finançades pels fons europeus NextGenerationEU i que es començaran a adjudicar a partir del tercer trimestre de 2021.

Un cop identificades les iniciatives, les empreses no només les hauran d’alinear amb els requisits establerts en cada convocatòria, sinó que també hauran d'especificar-ne l’impacte convincentment. En aquest sentit, una bona estratègia és la posada en marxa de projectes pilot que mesuren l’impacte a petita escala i que permeten estimar l’impacte a una escala més gran tenint en compte indicadors reals i objectius tangibles.

Atès el volum de fons disponibles i de projectes que hi optaran, i atès que les convocatòries tindran terminis molt ajustats, els projectes més ben presentats i més creïbles tindran les millors opcions. És crític, per tant, preparar amb anticipació la concreció dels projectes i la justificació de l’impacte que tindran.

Si hi esteu interessats, podem ajudar-vos de dues maneres:

  1. Si a l’empresa ja teniu iniciatives identificades, podem valorar-les i dissenyar per a vosaltres la millor manera d’abordar-les, i ens posem a la vostra disposició per dur a terme els projectes pilot que donaran credibilitat al vostre full de ruta i a estimar-ne l’impacte d’una manera convincent.
  2. Si no teniu iniciatives identificades o definides, us podem ajudar mitjançant una consultoria a mida per crear el vostre full de ruta.

Estem a la vostra disposició per aprofundir en qualsevol de les dues opcions anteriors.