Compartim la nostra experiència en Smart Manufacturing

Escrit per Mauricio Echeverria en 2017-06-27T11:41:25+02:00

Topics: Industry 4.0 & IoT

Fòrum Smart Manufacturing

Mauricio Echeverría Arístegui, Industry 4.0 Solutions Manager d'IThinkUPC

El passat 22 de juny vam participar en el fòrum "Smart Manufacturing: Digital Revolution and Transformation" que va tenir lloc a Amsterdam. Aquest esdeveniment, organitzat per BIS Group, té per objectiu ser el lloc de trobada dels professionals de la indústria europea que desitgen possibilitar la ràpida adopció de la Indústria 4.0 mitjançant la digitalització dels entorns industrials i l'aplicació de plataformes IIoT (Industrial Internet of Things) per millorar l'eficiència de les operacions de fabricació. 

Amb la nostra ponència "Data Driven Models for Intelligent Monitoring of Manufacturing Plants or Industrial Assets" vam poder compartir la nostra experiència, i la de la UPC, en analítiques avançades aplicades a l'Smart Manufacturing i a la Indústria 4.0, amb els actuals actors rellevants de la indústria a Europa. També vam poder oferir-los la nostra visió sobre quins són els punts clau en la fabricació intel·ligent, d'acord amb aquesta experiència:

D'una banda, adonar-nos de la importància que té poder oferir informació útil que sintetitzi i correlacioni, en gairebé temps real, la gran quantitat de dades (anàlisi multivariable dels processos) que recopilem habitualment en els nostres actuals entorns industrials, mitjançant la generació de visualitzacions simples que puguin ser dutes a la planta.

D'altra banda, que hem de poder proporcionar als treballadors, supervisors i enginyers de planta una visió agregada i d'alt nivell de què està passant a les seves plantes de fabricació. Això s'aconsegueix deixant als algoritmes d'intel·ligència artificial la responsabilitat d'analitzar i generar les alertes i recomanacions de baix nivell, que serviran perquè aquestes persones puguin prendre després decisions informades i més àgils a alt nivell. 

Les matemàtiques, l'estadística, els algorismes avançats i la visualització adient de les dades juguen un paper nou i crític en el desplegament de solucions d'Smart Manufacturing.