La comunitat UPC valora els nostres serveis

Escrit per Prudencio Martinez en 2015-03-19T11:49:00+01:00


La comunitat UPC ha valorat amb una nota mitjana de 7,12 els serveis TIC oferts per UPCnet, una qualificació que supera el 6,92 obtingut a l’anterior enquesta.

Aquest és un dels resultats més destacats que es desprenen de l’enquesta de satisfacció a la qual hi han respòs enguany els col·lectius PDI, PAS i estudiants. Unes dades que es consideren representatives tenint en compte que han contestat un total de 1.339 membres de la comunitat universitaria.

Un ecosistema digital divers

L’estudi de satisfacció reflecteix de forma clara una gran diversitat de necessitats que deriven en diferents experiències d’usuari. En global, Campus Digital Atenea destaca com el servei més important pel conjunt de la Universitat seguit, en segon terme, per l’accés a internet. Altres serveis bàsics com el correu electrònic i l’accés a la xarxa sense fil han estat valorats també de forma destacada per la comunitat UPC.

Serveis molt consolidats com la telefonia fixa han obtingut també una puntuació notable ( 8,08) un resultat que s’explica en aquest cas per les prestacions que proporciona el servei de comunicacions unificades eConnect.

En concret, el Campus Digital Atenea, servei àmpliament utilitzat pels estudiants i emprat també de forma important pel PDI, ha obtingut una valoració global de 7,26. L’accés a internet, amb una puntuació de 7,85, també ha estat un dels serveis que han estat distingits amb una bona valoració per part del conjunt d’usuaris.

Pel que fa al servei de correu electrònic, també registra un notable grau de satisfacció, amb una mitjana de 7,30. Així mateix, en un campus on la mobilitat té un paper destacat, la Xarxa Sense Fils ha estat un dels serveis ben acollits per tots els col·lectius, amb una valoració global del 7,03.

A continuació es mostra una comparativa de les últimes valoracions globals:

Darreres valoracions serveis TIC UPCnet

L’enquesta també ofereix una visió actualitzada dels entorns de treball dels usuaris de la Universitat. Novament, Windows es el sistema operatiu més utilitzat, tot i que l’ús de MacOSX resulta força rellevant en tots els col·lectius a excepció del PAS, que manté Ubuntu com a segona opció. A l’hora de navegar per internet, però, són Mozilla i Google els qui es disputen el regnat. Firefox és clarament l’opció preferida pel personal de la UPC en la meitat dels casos, mentre que Chrome és escollit pel 66,67% dels estudiants.

Els resultats obtinguts en el 2014 posen de manifest la millora dels nivells de satisfacció dels usuaris pel que fa als serveis oferts per UPCnet. Més enllà dels indicadors, aquest extens estudi aporta periòdicament una gran quantitat de dades que permeten realitzar anàlisis en profunditat i millorar de forma contínua la qualitat dels serveis.