Conèixer, preveure i decidir amb Data Analytics


L’analítica aplicada al Big Data fa possible que les organitzacions responguin amb agilitat, percebent a temps els canvis, decidint intel·ligentment i executant amb rapidesa. No hi ha, però, una única Analítica per aplicar en el món de l'empresa. Cal conèixer les diferències entre l’Analítica Descriptiva, Predictiva i Prescriptiva per comprendre tot el seu potencial i decidir quina (o quina combinació d’aquestes) aplicar en cada projecte.

Existeix actualment una certa confusió sobre les capacitats i els àmbits d’aplicació dels termes Big Data i Analítica fins al punt que, erròniament, s’han arribat a considerar sinònims. De fet, moltes companyies encara no entenen gaire bé què aporta de nou aquesta visió de l’analítica quan de fet, fa molts anys que recullen i analitzen les dades que generen. En un post posterior aprofundirem en el concepte de Big Data. En aquesta primera entrada ens centrarem en destriar què hi ha darrere del terme Analítica.

La contribució de l’analítica a la percepció de la realitat que ens envolta es pot apreciar molt més clarament quan, per exemple, en lloc d’un llistat tabulat s’utilitza un quadre de comandament per visualitzar l’estat de la producció o l'evolució de les vendes o s’obté una llista amb recomanacions per ajustar els subministraments per fer front a la demanda prevista. Per obtenir resultats com aquests no es pot aplicar l’analítica només com una eina de reporting o d’estadística bàsica, cal partir d’una visió integral del negoci i dels processos que permeti desenvolupar estratègies específiques per a cada tipus d’analítica. A continuació es descriuen els tres grans tipus d’analítiques que hem de tenir en compte al abordar un projecte a l’empresa i de les que hi ha un consens al món acadèmic:

 

Analítica descriptiva

Presenta les dades de manera que ajuda a entendre què ha passat en un conjunt de processos de negoci. Ens ajuda a respondre la pregunta de què ha passat i per què. Hi ha alguns autors que també parlen d’una descomposició d’aquesta analítica en una analítica diagnòstica que és la que arreplegaria les tècniques per donar resposta a la pregunta de per què ha passat, per què ha succeït. L’analítica descriptiva recopila informació de totes les fonts internes i externes disponibles i la presenta en forma de quadres de comandament, taules de puntuació (scorecards) o com a cerques ad hoc. Les tècniques més habituals que aplicarem en aquest àmbit són les correlacions, l’anàlisi de causa-efecte o l’anàlisi del comportament. D’aquesta manera s’obté una interpretació de les dades que pot enriquir-se encara més amb mapes que les geoposicionen o amb representacions visuals amb molta força autoexplicativa com són els mapes de calor.

 

Analítica predictiva

Aquesta analítica ens permet respondre a la pregunta de què succeirà. Bàsicament és un conjunt de tècniques que permeten fer prediccions més acurades a partir de les dades internes de l’organització i les del seu entorn (clients, proveïdors, consumidors, col·laboradors). Aquest tipus d’analítica permetria, per exemple, estimar les probabilitats de que una maquinària s’espatlli al cap del temps o que els clients canviïn les seves preferències de consum en funció del seu comportament a les xarxes socials. Les tècniques que aplicarem en aquest àmbit són la mineria de dades i la generació de prediccions.

 

Analítica prescriptiva

Aquesta analítica ens permet triar les millors accions per aconseguir els nostres objectius. Utilitza les dades per recomanar quines haurien de ser les accions a executar aplicant simulacions i tècniques d’optimització. Habitualment es fa servir per ajudar als gestors a decidir quants recursos calen i on situar-los, incloent-hi decisions com, per exemple, la millora de les rutes d’abastiment o la programació de l’operativa d’una fàbrica. Molts cops es tendeix a jerarquitzar aquestes analítiques en funció de la seva complexitat i la seva importància estratègica, situant l’analítica descriptiva a la base i la prescriptiva a la part superior. Aquesta és una aproximació, a parer meu, poc encertada.

Un projecte d’analítica descriptiva pot ser molt complex si es tracta d’un negoci d’abast global i, a la inversa, podem trobar exemples d’analítica prescriptiva que, malgrat la seva utilitat, no comporten cap canvi estratègic. De totes maneres l'analítica descriptiva és la que en general extraurà menys valor de les dades a l’abast de les organitzacions.

En lloc de pensar a definir quin tipus exacte d’analítica s’utilitzarà en cada fase concreta dels processos o bé definir estratègies específiques per a un sol tipus d’analítica, és millor determinar primer què és el que es pretén assolir amb el projecte i com encaixar-hi una estratègia general d’analítica consistent.