GitHub Copilot X: la intel·ligència artificial com a assistent per al desenvolupament d’aplicacions

Escrit per Jose Manuel Reche en 2024-04-09T08:25:25+02:00

Topics: Full-Stack Development

GitHub Copilot X, La intel·ligència artificial com a assistent en el desenvolupament d'aplicacions

El món del desenvolupament de programari és molt dinàmic i els desenvolupadors s’esforcen constantment per millorar la productivitat, la qualitat del codi i l’eficiència dels seus processos. Amb l’arribada de la intel·ligència artificial (IA) en el desenvolupament de programari, han aparegut tot un seguit d’eines que revolucionen la forma en què els desenvolupadors escriuen codi.

L’aparició d’eines com GitHub Copilot X (d’ara endavant «Copilot») ha marcat una fita significativa perquè ha introduït una col·laboració entre humans (programadors) i màquines d’una manera innovadora. Aquest fenomen ha donat lloc a un nou paradigma en el desenvolupament de programari en què el pair programming, que fins fa poc es feia entre dues persones, ara es pot fer amb l’ajuda de la IA.

Copilot és una eina d’IA dissenyada per ajudar els desenvolupadors a escriure codi. A diferència de ChatGPT, Copilot es basa en el model d’Open AI anomenat «Codex», que és un model específic per generar codi font i que han entrenat amb el codi font disponible als respositoris públics de GitHub. Això fa, a més a més, que sigui una eina compatible amb pràcticament tots els llenguatges de programació.

Com funciona Copilot

Copilot es basa en un servei en el núvol i per fer-lo servir tan sols cal instal·lar un connector, és a dir, un plug-in, a l’entorn de desenvolupament (IDE). Un cop instal·lat, no cal cap altra configuració, no és intrusiu ni tampoc exigeix que es modifiqui el codi font del projecte. A partir d’aquest punt, el programador disposa de diversos tipus d’assistència. El que es fa servir més és el «mode autocompletar». Amb aquest mode, a mesura que el programador va escrivint el codi, el plug-in de Copilot va fent peticions al servei al núvol i aquest servei, alhora, executa el model Codex i com a resposta genera un codi (snippet) que es mostra com a suggeriment a l’entorn de desenvolupament. Finalment, el programador confirma si vol aplicar o no el codi que se li proposa.

github gràfic

A més a més del mode autocompletar, Copilot inclou els modes següents:

  • PromptEl programador escriu els requisits com a comentari al codi font i Copilot li fa una proposta.
  • ChatFunciona de forma molt semblant a ChatGPT. El programador disposa d’una interfície a través de la qual amb llenguatge natural formula preguntes o sol·licita la generació de codi segons els requisits especificats.
  • FixÉs útil per corregir errors de sintaxi, eliminar codi redundant, corregir lògiques incorrectes i solucionar problemes de rendiment.
  • SimplifyFa propostes per eliminar el codi innecessari, reduir la complexitat del codi i millorar la llegibilitat del codi, entre altres coses.
  • ExplainEl programador selecciona el codi font i Copilot explica al xat què fa cada línia de codi.
  • Generate testEl programador selecciona el codi font i Copilot genera el codi font que implementa els tests (unitaris i d’integració).

Copilot es troba en evolució constant amb la incorporació contínua de noves funcionalitats. La lletra «X» al nom del producte (GitHub Copilot X) fa referència a mode de placeholder i representa les diverses funcions que té actualment i les que tindrà en un futur.

La nostra valoració de l’assistent de programació Copilot

A l’àrea d’innovació i desenvolupament d’aplicacions d’IThinkUPC, hem avaluat diverses eines d’IA com, per exemple, assistents per a la programació. En el cas de Copilot des de la seva fase inicial i la nostra experiència després d’haver-lo utilitzat en diversos projectes, la nostra valoració és la següent:

  • En el mode prompt i chat és molt important saber formular les preguntes (independentment de la llengua) per obtenir uns bons resultats (propostes); és qüestió de pràctica.
  • És fonamental tenir, com a mínim, coneixement teòric sobre la tecnologia, el llenguatge de programació, el framework, etc. del que es vol preguntar per tenir prou criteri per tal d’avaluar si la proposta que es fa és la correcta.
  • S’ha de tenir en compte que en algunes situacions, depenent de la pregunta, es pot produir una «al·lucinació» de la IA (model), és a dir, que Copilot generi codi que sembli correcte a nivell funcional, però que tingui errors lògics, falta d’implementació de bones pràctiques, etc.
  • Hem constatat una millora en la productivitat, però és una mesura que no es pot generalitzar i varia en funció del tipus de projecte, el frontend, el backend i els llenguatges de programació. Hem obtingut millores de productivitat que van des d’un 15 % (el mínim) fins a un 45 %.

El desenvolupament de programari està experimentant una evolució constant i molt ràpida amb la irrupció de la IA com a eina revolucionària que redefineix les regles del joc. La presència creixent de la IA avarca cada vegada més àrees, cosa que ens obliga a adaptar-nos a la seva integració, especialment pel que fa a l’automatització de tasques i processos repetitius i ens permet dedicar més temps i recursos a desafiaments més complexos.

A IThinkUPC, com a empresa dedicada a oferir solucions innovadores, reconeixem el valor estratègic de la IA i estem compromesos a aprofitar al màxim aquestes tecnologies en el nostre procés de desenvolupament d’aplicacions. Amb la integració de la IA en els nostres projectes, no només millorem la qualitat i la velocitat de lliurament, sinó que també creem solucions que satisfan les expectatives dels nostres clients.