Intraemprenent a la 8a Jornada TIC de la UPC


La 8a Jornada TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya, celebrada el passat dimecres 3 de desembre, va reunir més d’un centenar de persones de perfil TIC de la UPC sota el lema “Transformem idees en realitat”. L’Oficina de Sistemes d’Informació de la Universitat va organitzar la trobada per compartir el coneixement intern, posant en comú mecanismes que facilitin, precisament, la conversió d’idees en projectes tangibles en l’àmbit universitari.
Innovació, doncs, i capacitat tecnològica, en una jornada que va començar amb una xerrada interactiva sobre la intraemprenedoria i la manera de potenciar-la dins la UPC, a través de tres visions d’experts ben diverses.

Antoni Brey, Director General d’Urbiòtica, va incidir en els factors personals que afavoreixen l’emprenedoria, entre els quals destaquen la tolerància a la incertesa i la predisposició a assumir els canvis quan són necessaris. Un caràcter que el mateix Brey s’ha anat construint a partir de l’experiència personal de la seva empresa, un spin-off de la mateixa UPC centrat en l’àmbit de les Smart Cities.

En una segona intervenció, David Domingo, va defensar la idoneïtat de l’entorn universitari per a l’emergència dels “aventurers digitals” que, com ell, han iniciat nous projectes dins de la institució. Per a Domingo, l’ambient col·laboratiu i absent de competència de la universitat potencia els intraemprenedors que s’obren pas amb molt de treball, voluntat i bones dosis d’innovació.

Per la seva banda, Anna M. Sánchez, Dra. en Organització d’Empreses per la UPC i sòcia fundadora de ITimes Advisers, va associar el dinamisme de les organitzacions a la presència, existent o potencial, d’intraemprenedors. Es tracta, segons Sánchez, de projectes, processos i persones que poden aportar oportunitats win-win a la universitat. “Atreviu-vos”, va emfatitzar Sánchez als assistents de la Jornada, tot destacant com a beneficis de la intraemprenedoria la capacitat de millorar de l’organització i, el que és més important, il·lusionar a les persones que en formen part.

Posant fil a l’agulla

Tot seguint l’esperit del lema de la Jornada, la pròpia trobada va convidar als assistents a passar de les idees a la realitat. Una desena de tallers Hands on van aportar la component més pràctica a través de diversitat de projectes tecnològics innovadors generats a l’entorn UPC. A títol d’exemple, els mètodes àgils (Lean Management) van protagonitzar el taller en què els experts José Carlos Gil i José Torres, van explicar la metodologia de treball SCRUM que, en contraposició al desenvolupament en cascada tradicional, aporta més capacitat de resposta davant el canvi. Un hands on ben diferent és el que va oferir Víctor Fernández, IT Architect d’UPCnet, sobre Test-driven Development. Fernández va resumir la filosofia d’aquest mètode de treball a través del conegut mantra “si no està testejat, està trencat”, tota una invitació a treballar d’una manera eficient i sòlida mantenint una elevada qualitat de codi.

En un format més informal, la sessió de Pòsters va acollir altres projectes innovadors com els presentats per Emilio Ampudia, Gestor d’ Explotació de Serveis d’Administració Corporatius, sobre eines de gestió automatitzada de les configuracions de servidors, o per Raúl Pastor, Project Manager, que va compartir amb la resta de participants l’experiència i els mètodes de treball del Grup d’Arquitectura d’UPCnet.

Inspiració i sentit pràctic, dos ingredients bàsics d’una jornada molt completa que no només va servir per compartir coneixement sinó que va contribuir a millorar processos i projectes des de la comunitat UPC, apoderant el principal actiu de les organitzacions: les persones i el seu talent.