L'aportació de valor de les oficines tècniques ALM

Escrit per Andres Navarro-soto en 2020-05-07T14:04:19+02:00

Topics: Full-Stack Development , Digital Strategy Consulting

L'aportació de valor de les oficines tècniques ALM

En un món cada vegada més digitalitzat, els sistemes d'informació tenen un paper molt rellevant. L'evolució d'aquests sistemes, basats en software, s’hauria de controlar i dirigir des d’unitats especialitzades. És en aquest context, que l’application lifecycle management (ALM) i les oficines tècniques ALM es fan imprescindibles.

L'acrònim VUCA descriu de manera sintètica les característiques de l'actual món dels negocis: (V) volàtil, (U) incert, (C) complex i (A) ambigu.

L'impacte d'aquest escenari VUCA en el món dels sistemes d’informació empresarials és notable i afavoreix el desenvolupament i adquisició de sistemes de software amb unes característiques poc interessants, com ara arquitectures poc integrades, sistemes de desenvolupament poc automatitzats, integracions febles, duplicitats en les dades, multiplicitat de llenguatges i eines, etc.

A més, el creixement desordenat dels ecosistemes d'aplicacions pot comportar, a mitjà i llarg termini, pèrdues d’eficiència i eficàcia en la funció IT de les companyies.

Les oficines tècniques ALM

Les oficines tècniques ALM són estructures funcionals, integrades en el departament d'IT, que permeten controlar i dirigir de manera alineada el desenvolupament i l’evolució dels sistemes d'informació des d'un punt de vista tècnic, però alineat amb el negoci.

La definició i l’evolució de l’arquitectura base de les aplicacions permet aconseguir la màxima eficiència dels recursos tecnològics i humans. Així mateix, disposar d'una funció d'ALM garanteix una cobertura eficaç de les necessitats del negoci en entorns VUCA.

Durant els últims mesos, a IThinkUPC hem implantat diverses oficines tècniques ALM per als nostres clients. La nostra experiència ens diu que no és un problema vinculat a un sector específic, sinó que la mateixa recepta es pot aplicar en diversos sectors.

Els factors clau per a l’èxit han estat, principalment:

factors claus èxit

  • L’enfocament del projecte en 3 fases (As-Is, To-Be i To - Do) que permeten disposar d'una foto clara del dia present i un camí de futur per a l’oficina tècnica ALM. 
  • L’excel·lència de l'equip humà assignat (coneixement, agilitat, resiliència i adaptació). La continuïtat de l'equip entre el projecte d'implementació i el servei posterior és clau.        
  • La dependència directa de l’oficina tècnica ALM del paper del CIO, sense comandaments intermedis.    
  • La generació d'un quadre de comandament integral que permet controlar els diferents indicadors d'excel·lència, pel que fa a la funció de l’oficina tècnica ALM.        

Beneficis obtinguts després de la implantació d'una oficina tècnica ALM

Un cop implementada una oficina tècnica ALM s'aprecien tot un seguit de resultats i beneficis a curt, mitjà i llarg termini.

corto plazo

A curt termini

La implantació d'estàndards metodològics d’assegurament de la qualitat en el desenvolupament i manteniment de software (ISO15504) permet una gestió òptima del coneixement.

medio plazo

A mitjà termini

Es faciliten notablement els exercicis de planificació estratègica dels sistemes d'informació, en disposar de manera continuada d'una funció (ALM) que vetlla perquè l’alineament sigui correcte.

largo plazo

A llarg termini

La disponibilitat d'indicadors clars i concisos sobre les nostres aplicacions permet optimitzar la funció d'IT, ja que se n'aprofiten les sinergies, disminueixen els costos de desenvolupament i es garanteix una qualitat més gran en el desenvolupament.

 

Si desitges que t'expliquem amb més detalli com la implantació d'una oficina tècnica ALM pot ajudar a la teva organització, no dubtis a contactar amb nosaltres.