L’entrega de valor i la direcció de projectes

Escrit per Antonia Ogallar en 2021-12-14T08:26:43+01:00

Topics: Culture & Engagement

L’entrega de valor i la direcció de projectes

Des del meu punt de vista, redactar un article o una publicació no és una tasca senzilla, ja que hi ha tanta cosa escrita i tanta informació en el nostre entorn que resulta realment complicat trobar un tema que aporti valor. I just aquest és el concepte que finalment tractaré aquí: el valor i l’entrega de valor.

La idea no sorgeix per ciència infusa, sinó que prové de l’àmbit professional en què treballo des de fa bastants anys, la direcció de projectes, i de l’enfocament que el Project Management Institute (PMI) ha donat al PMBOK, el seu estàndard i guia de bones pràctiques, en la versió 7.

Per entrar en matèria, recordem la definició de valor: és la qualitat, la importància o la utilitat d’alguna cosa; per tant, diferents persones o grups de persones (cosa que en direcció de projectes anomenem “els interessats”) en poden tenir o en tenen una percepció diferent.

Per exemple, els clients consideren que el valor és la capacitat de fer servir les característiques o funcions específiques d’un producte. I coneixem com a valor social el que contribueix al benestar de grups de persones o de comunitats o al medi ambient, i com a valor de negoci la diferencia entre els beneficis que produeix una empresa menys el cost d’assolir-los.

D’altra banda, tenim el sistema d’entrega de valor, que és el conjunt d’activitats estratègiques de negoci dirigides a la construcció, manteniment i/o avançament de les organitzacions.

El gràfic següent il·lustra un exemple d’un sistema d’entrega de valor en què es veuen dos conjunts diferents d’activitats: les operacions i els PPP (portafolis, programes i projectes).

Aquestes activitats gairebé mai no són independents, ja que els projectes poden estar relacionats i formar part de programes amb l’objectiu d’entregar o contribuir a un valor més gran, i aquests, al seu torn, poden estar integrats o no en portafolis. I les operacions donen suport o influeixen directament en els projectes, programes i portafolis, que al seu torn influeixen en les operacions i en si mateixos. D’aquí, també, la seva definició com a sistema.

Addicionalment, és important observar que el sistema d’entrega de valor és part de l’entorn de l’organització i està condicionat i subjecte a les seves polítiques, procediments, metodologies, estructures de govern, etc., que, alhora, formen part d’un entorn més global en què hi ha factors econòmics, socials, legals i de competències, entre d’altres, a tenir en compte.

Però el que és essencial d’un sistema d’entrega de valor és que estigui alineat amb l’estratègia de l’organització i que tots els components generin productes i resultats que proporcionin els beneficis i el valor esperat als interessats.

El PMI, com a organització de referència a escala mundial en la direcció de projectes, veu el sistema d’entrega de valor com un sistema holístic en què la clau per aconseguir l’èxit dels projectes i, en conseqüència, la seva entrega de valor es basa en:

  • un sistema eficient de governança organitzacional (PMO)
  • un conjunt de funcions i capacitats humanes

Aquestes funcions, associades als projectes, són dutes a terme per una persona o grups de persones amb rols definits i es resumeixen en les següents:

  1. Proporcionar supervisió i coordinació
  2. Presentar objectius i retroalimentació
  3. Facilitar i donar suport
  4. Fer la feina i aportar idees
  5. Aplicar coneixements especialitzats
  6. Proporcionar orientació i informació empresarial
  7. Proporcionar recursos i direcció
  8. Mantenir la governança

Pel que fa a les capacitats, el PMI les descriu i les formula com dotze principis alineats amb els quatre valors principals del seu codi d’ètica i conducta professional.

Aquests principis de l’àrea de direcció de projectes són pautes fonamentals (guies de comportament) per a l’estratègia, la presa de decisions i la resolució de problemes, i com a tals se superposen als principis generals de gestió.

Després de destacar aquests dotze principis i els valors ètics i professionals corresponents, acabo l’article remarcant que la direcció de projectes adquireix encara més rellevància quan s’és conscient que els projectes produeixen productes/sortides, sortides que impulsen resultats que generen valor per a les organitzacions i els interessats, un valor que és la base de la sostenibilitat, la transformació i el progrés.