Les competències transversals, la clau d’èxit de les futures professions


El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) va organitzar el 20 de juliol passat l’esmorzar-networking “Les noves professions en l’era digital”.  L’acte, celebrat a la sala Barcelona de l’edifici MediaTIC, ha reunit a més d’una cinquantena d’empresaris interessats en els nous perfils professionals sorgits arran de la transformació digital.

Les noves i constants necessitats d’aprenentatge i les competències transversals han sigut els dos eixos vertebradors d'aquesta taula rodona, on han participat Aleix Palau, director general d’Estratègia i Negoci a Netmind, Ramon Martí, Business Manager a IThinkUPC, Carles Roger, director de Knowledge Experience i Lourdes Sugranyes, directora d’Orientació i Formació a Barcelona Activa, qui s’ha encarregat de moderar l’acte.

La conclusió a la qual han arribat tots els ponents ha estat unànime: encara no es poden saber exactament quines seran les professions del futur; en canvi, el que sí podem saber són les competències transversals que hauran de caracteritzar aquests nous perfils. En aquest sentit, la tecnologia ha deixat de ser un element transversal dels equips IT per convertir-se en un element comú en les organitzacions, tal com ha afirmat Aleix Palau de Netmind.

Aquesta primera premissa va molt lligada al segon gran tema de la xerrada: trobar les fórmules idònies d’aprenentatge d’aquestes competències. Els tres convidats han coincidit en afirmar que el millor sistema d’aprenentatge és en xarxa, en el qual tothom pugui aprendre i formar alhora. Un sistema que no només ha de començar a les escoles, sinó que s’ha de mantenir en les empreses. En aquest sentit, Palau comenta que el procés d’aprenentatge ha de ser constant i d’aquesta manera serà més adaptable als canvis, no només en les empreses tecnològiques sinó en tots els àmbits. D’aquí, les “new skills” que comenta Ramón Martí, noves aptituds professionals que s’han de treballar en tots els teixits empresarials i no només en els del sector tecnològic.

Però aquests reptes, com comenten Lourdes Sugranyes i Carles Roger, no són una novetat d’aquesta era, totes les transformacions han conduit a un futur incert i la clau és saber gestionar aquesta incertesa. Com? Tornant a l’inici, adquirint unes competències transversals que ens permetin ser més adaptables al canvis, més col·laboratius, solidaris i productius, afirma Carles Roger.

Consulta el vídeo-resum de l'acte aquí.

Font: web del CTecno