Onna, la solució eficaç per complir la nova norma GDPR

Escrit per José Luis Montero en 2017-11-08T11:12:00+01:00

Topics: Technical Security Office

Onna GDPR

El maig de 2018 entrarà en vigor el nou Reglament general de protecció de dades personals (GDPR) de la Unió Europea, que té per objectiu millorar la seguretat, la confidencialitat i els drets que tenen els ciutadans sobre la utilització que les empreses fan de les seves dades personals.

Això planteja a les companyies que treballen amb dades d'usuaris europeus, independentment del lloc del món on estiguin ubicades, una revisió de les seves polítiques de processament de dades. Es tracta d'un tema molt vinculat a la ciberseguretat corporativa i a la definició de polítiques de seguretat.

Si t'estàs preguntant si la teva organització està preparada per complir aquest nou reglament, nosaltres volem mostrar-te com et pot ajudar a aconseguir-ho fàcilment la solució Onna.

Però primer, en què consisteix el GDPR?

Com ja hem dit, el GDPR és una norma que han de complir obligatòriament totes les companyies que utilitzin dades personals de ciutadans de la UE, sense importar que tinguin la seu dins o fora de la Unió.

La Comissió Europea defineix les dades personals com les que es poden relacionar amb un individu, independentment que pertanyin a la seva vida privada, pública o professional. Així doncs, els ciutadans de la UE tindran el dret a sol•licitar a les organitzacions una còpia de qualsevol dada personal identificable que els pertanyi, com per exemple: fitxers amb el seu nom, informació mèdica, dades bancàries o informació publicada en xarxes socials o en qualsevol pàgina web. Així mateix, els ciutadans tindran el dret a demanar a les empreses que eliminin qualsevol informació personal que els pertanyi.

Aquest nou reglament implica la necessitat de dotar-se d'eines que permetin gestionar la informació de la companyia i alhora respondre de manera efectiva a les noves demandes que recull la llei, com ara el dret a l'oblit, l'accés a una còpia llegible de qualsevol informació que una empresa tingui sobre nosaltres o el dret a la portabilitat.

Durant els propers mesos les empreses hauran d'implementar els canvis necessaris per adaptar-se a aquesta nova normativa. Per contra, s'exposen a sancions administratives que poden arribar als 20 milions d'euros o al 4% de la seva facturació.

Onna t'ajuda a complir el GDPR

Si ja compleixes l'actual LOPD, segur que l'adequació al nou GDPR no et suposarà cap gran esforç. Tot i això, et convidem a conèixer la solució del nostre partner Onna per a la integració de fonts de dades al núvol i el descobriment d'informació en temps real, amb la qual podràs complir amb facilitat el GDPR, a més de prendre el control de totes les dades vinculades a la teva organització.

Gràcies a la capacitat de recerca d'Onna, la plataforma detecta on es troben les dades personals (com ara números de seguretat social, números o imatges de passaports, etc.) mitjançant expressions regulars, que de forma senzilla permeten identificar patrons d'informació per satisfer qualsevol detecció de dades personals.

Herramienta de búsqueda Onna

Onna és una eina de e-discovery i gestió del coneixement dissenyada per dotar les organitzacions de capacitats avançades de cerca integrant de forma transparent tots els repositoris i sistemes d'informació de la companyia (com per exemple Dropbox, Google Suite, Office 365 i Jira/Confluence, entre altres), constituint-se en el seu punt central d'accés i facilitant d'aquesta manera el compliment del GDPR en els aspectes relatius a detecció i localització de dades personals.