Per què no apliquen DevOps les organitzacions IT?

Escrit per Jose Luis Montero en 2016-05-03T12:01:14+02:00

Topics: DevOps & Automation

Per què no apliquen DevOps les organitzacions IT?

Per entendre per què succeeixen les coses i com millorar-les sempre és un bon exercici analitzar la problemàtica des de diferents punts de vista per tal d'aportar solucions eficaces. Tractarem d'identificar quins són els motius que poden desanimar la voluntat d'implantar DevOps en una organització IT, així com 7 recomanacions que ens ajudaran a orientar-nos a l'inici, facilitant-nos aquesta tasca.

Si ens posem en el lloc d'un CIO, un responsable d'un departament d'informàtica d'una mitjana o gran organització, que escolta d'una banda als seus equips de desenvolupament, que li proposen com accelerar els desplegaments contenint els errors, i d'altra banda al seu equip d'explotació, que té com a objectiu maximitzar l'estabilitat en els serveis, segurament el seu instint l'impulsa a pensar que seguir les bones pràctiques de DevOps seria una bona opció per a les dues àrees de gestió. Però mentre que el seu cor l'empeny cap implantar aquesta solució, també es pregunta com pot fer-ho.

Des de la nostra experiència en aquest àmbit podem afirmar que, en línies generals, la realitat és que les organitzacions IT i els CIOs prenen decisions lentes quan han d'adoptar DevOps. Potser sigui perquè DevOps és un concepte una mica abstracte que costa fins i tot definir, com ja vèiem en el nostre article Què és DevOps?. Alguns recordareu que va passar una cosa similar amb la virtualització fa pocs anys, per citar un altre exemple del passat.

Les organitzacions IT i els CIOs prenen decisions lentes quan han d'adoptar DevOps

Una possible explicació a aquesta barrera psicològica dels CIOs respecte a DevOps pot ser que no acaben de trobar-li una proposta de valor immediata o que estan pensant més en els seus "legacy systems", és a dir, en les seves aplicacions de sempre i en el deute tècnic que arrosseguen, o en projectes de Big Data, o en plataformes obertes, o en nous serveis de IaaS o PaaS, o fins i tot en el Shadow IT i en les noves tecnologies emergents. DevOps no es troba entre les seves prioritats.

Potser alguns ja estiguin començant a pensar en metodologies àgils per respondre al tan reclamat alineament entre negoci i IT, encara que per a gairebé tots, DevOps és un tema distant, almenys fins a tenir una estratègia prou clara d'ús de serveis en núvol.

En qualsevol cas, abandonar la idea d'implantar DevOps no és una bona idea, en la nostra opinió. S'estaria renunciant a una sèrie de beneficis que tard o d'hora es requeriran en necessitar un desplegament àgil d'aplicacions, amb eficàcia i sense errors, la qual cosa acabarà passant. Per aquest motiu, volem oferir uns consells que facilitin aquest procés.

 

7 recomanacions per orientar-nos en la implantació de DevOps

Aplicar DevOps en un departament IT és un procés que requereix cert temps i en el qual hem de tenir en compte la recerca de diferents opinions i fins i tot investigar com ho fan altres amb l'objectiu de posar en marxa un projecte pilot.

Amb el propòsit d'ampliar el camp experimental dels CIOs amb DevOps, a continuació recomanem 7 punts que poden servir d'orientació inicial per al seu desenvolupament en els departaments IT:

  1. És convenient documentar-se, buscar casos d'ús, exemples d'aplicació en altres organitzacions i saber quines eines ho poden fer possible.
  2. Assistir a alguna presentació i seguir durant un temps algun fòrum o bloc.
  3. Identificar una primera necessitat a la nostra empresa, si pot ser en un nou projecte per no arrossegar deutes pendents. Provar llavors una eina en un cas concret.
  4. A més de ser una qüestió tècnica també és fonamental el factor humà. Per aquest motiu, és essencial treballar internament la gestió del canvi cultural per aclarir dubtes i superar pors a possibles riscos.
  5. Identificar persones de l'organització que actuïn de referent i crear un grup de treball intern amb gent de Dev i d'Ops.
  6. Opcionalment, buscar un expert aliè a l'organització i imparcial a qualsevol fabricant soft però que tingui un Know-how "tecnològicament neutre" que faciliti el camí per arrencar.
  7. Començar a utilitzar aquests principis amb els nostres proveïdors per poder reclamar agilitat i compromís. 

Implantar DevOps en una organització IT pot semblar una tasca confusa i complicada al principi, però amb els coneixements i suport adequats, i escollint bé les primeres passes, aquesta percepció canviarà per complet i podrem començar a gaudir aviat dels seus beneficis.