Potenciant l’agilitat de negoci des de les TIC


El canvi és actualment una constant en el funcionament de totes les organitzacions, un condicionant que accelera el seu ritme i que reclama respostes àgils.

Per poder desplegar aquest nivell de reacció cal disposar abans de sistemes d’informació per percebre els canvis a temps, aportar intel·ligència a la presa de decisions i executar amb rapidesa.

Però amb la tecnologia no n’hi ha prou, per avançar en el camí de la Business Agility es precís comptar amb l’assessorament expert de professionals que aportin solucions TIC adaptades a les problemàtiques específiques de cada sector.

En el nostre cas, aportem el diferencial de ser els consultors i experts en serveis tecnològics de la Universitat Politècnica de Catalunya. Comptem amb l’experiència que ens proporciona gestionar serveis TIC per a més de 45.000 usuaris i més de 10.000.000 accessos mensuals a pàgines web. Alhora, comptem amb la col·laboració tecnològica dels centres de recerca de més prestigi internacional en tecnologies com el Big Data, la computació d’alt rendiment o la seguretat.

A més de donar servei a la UPC, apliquem aquest coneixement tecnològic a sectors tan diversos com la salut, el manufacturing, els béns de consum i l’administració pública. La nostra expertesa tecnològica és igualment àmplia i comprèn els àmbits de l’Analytics & Big Data, gestió del coneixement i del talent, aplicacions corporatives, Cloud Computing i serveis gestionats.

 

Persones i tecnologia, palanques de canvi de les organitzacions

La sensorització de l’entorn permet a les organitzacions percebre a temps el que les envolta, però igual d’important és detectar el que succeeix a nivell intern.

En aquest sentit, l’aplicació de metodologies de Big Data i Business Analytics a dades procedents de fonts diverses com ara els sistemes transaccionals corporatius, les xarxes socials o els estudis sectorials, fan possible convertir-les en informació de valor per poder escollir les millors opcions.

Un cop presa la decisió, les empreses àgils aconsegueixen respondre a temps i amb fluïdesa actuant sobre dues palanques: les persones i la tecnologia.

Les persones aporten el talent i el coneixement, dos dels principals actius de qualsevol organització. Perquè estiguin preparades per reaccionar a temps als canvis, però, cal potenciar les seves capacitats i consolidar la seva formació amb solucions d’aprenentatge i col·laboració com Learning & Knowledge, Talent Tech i Engagement & Gamification.

La tecnologia, per altra banda, és la palanca que permet treballar d’una forma més intel·ligent, facilitant que les persones puguin aportar el màxim de valor al negoci.

A nivell d’infraestructures, les tecnologies cloud fan possible que els sistemes d’informació responguin amb flexibilitat a nous escenaris, escalant-se segons la demanda i les necessitats del moment.

En aquest procés de canvi, les organitzacions han de tenir en compte l’impacte que tindrà la mobilització del negoci, entesa com la integració dels sistemes d’informació amb les tecnologies mòbils, en els processos clau de l’empresa. Aquest nou enfocament s’ha de veure com una gran oportunitat per optimitzar el funcionament de tota l’organització, un objectiu que es pot assolir un cop adaptada l’arquitectura IT.

Les empreses àgils, en definitiva, són aquelles que tenen la capacitat d’harmonitzar i fer ús de les seves palanques de canvi per alinear persones i tecnologies, adaptant les seves estructures amb gran rapidesa i flexibilitat per donar resposta en temps molt breus. UPCnet aporta valor a aquest procés de transformació des de la tecnologia, ajudant a que les organitzacions assoleixin els seus objectius en entorns cada cop més complexos, diversos i competitius.