Presentem un article científic sobre IA i ètica en el congrés Data for Policy 2024

Escrit per Raquel Fernandez en 2024-07-11T08:53:13+02:00

Topics: Artificial Intelligence

Presentem un article científic sobre IA i ètica en el congrés Data for Policy 2024

Albert Pérez, d'IThinkUPC, Carla Carbonell, de la Fundació "la Caixa", i César Parra, de SIRIS Academic.

Recentment, hem elaborat un article científic, conjuntament amb la Fundació ”la Caixa” i SIRIS Academic, que duu per títol AI-assisted pre-screening of biomedical research proposals: ethical considerations and the pilot case of "la Caixa" Foundation i el passat 10 de juliol el vam presentar en el congrés Data for Policy 2024 celebrat a Londres.

La presentació es va dur a terme dins de la sessió del congrés "6C – St4.a: Ethics, Equity & Trustworthiness" i descrivia com la Fundació "la Caixa" gestiona les convocatòries de recerca biomèdica mitjançant models basats en intel·ligència artificial, dissenyats i desenvolupats per IThinkUPC, garantint un ús just i transparent d'aquest tipus d'eines.

La presentació va posar de manifest la importància de l'ètica en l'ús de la intel·ligència artificial, especialment en processos tan sensibles com la selecció de propostes de recerca. A més, es van identificar les àrees que necessiten una millora addicional per continuar avançant cap a un ús responsable d'aquestes tecnologies.

👥 Les persones que han participat en l'elaboració d'aquest article científic són:

  • Carla Carbonell Cortés, David Casado Marín i Ignasi López Verdeguer – Fundació "la Caixa".
  • Raquel Fernández Montenegro i Albert Pérez Lozano – IThinkUPC.
  • César Parra Rojas, Francesca Arcara, Sarasuadi Vargas-Sánchez i Bernardo Rondelli – SIRIS Academic.

🔹 Si vols obtenir més informació, pots consultar: