Què és DevOps?

Escrit per Raul Pastor en 2015-11-24T09:47:25+01:00

Topics: Full-Stack Development , Managed Services , DevOps & Automation

Què és DevOps?

Existeixen bastants opinions al respecte: Una metodologia? Una forma de pensament? Un conjunt d’eines? Un perfil professional?...

A mi m’agrada definir-ho com una filosofia col·laborativa i comunicativa que persegueix un objectiu: oferir la màxima satisfacció als clients. I si parlem de filosofia, parlem de persones que realitzen accions i que adapten i milloren els processos fomentant la innovació i la creativitat.

DevOps no és un concepte nou, el seu origen prové dels principis Lean i Agile i consisteix en fomentar una cultura altament productiva i de millora continua que elimini les barreres entre els equips de desenvolupament (Dev) i operacions (Ops) per a poder lliurar als clients aplicacions i serveis de qualitat d’una forma àgil i ràpida.

Llavors, per què se’n parla tant actualment? Podem trobar la resposta en l’evolució imparable del mercat. Un mercat cada vegada més exigent on els canvis són constants i, per tant, sempre requereixen d’adaptació per part de les organitzacions, que han de ser cada cop més flexibles i àgils en ajustar-se a aquestes transformacions.  Aquesta necessitat ha fet que cada vegada més organitzacions estiguin interessades a adoptar DevOps.

 

El paper Agile en la filosofia DevOps

El cicle de vida tradicional del software presenta grans limitacions ja que ofereix un model de flux en grans lots, requereix molt d’esforç per al testing, genera riscs al final del procés (no acceptació per part del client) i es fa difícil mantenir la qualitat del software lliurat. És molt habitual que els lliuraments es produeixin molt espaiats en el temps, degut a que “la maquinària” per portar el producte al client resulta feixuga i poc àgil.

Què és DevOps - Procés SCRUM i filosofia DevOps

Amb l’enfocament Agile es dóna solució a algunes de les limitacions del model tradicional: es plantegen objectius a curt termini, es fomenta un flux en lots reduïts, s’executen cicles curts d’entrega i s’obté feedback del client el més aviat possible i de forma constant, la qual cosa minimitza el risc de no acceptació i maximitza el valor que se li ofereix, fomentant al mateix temps la confiança.

 

Què és Devops - Agile DevOps

Però Agile no resol alguns dels problemes del model tradicional: segueix requerint grans esforços de testing, presenta riscs en el pas a producció (no acceptació per part d’Ops) o bé dificultats per muntar entorns o efectuar modificacions a les infraestructures on es despleguen les aplicacions. És en aquest punt on entra DevOps.

 

Acabant el que va començar Agile 

Per a resoldre els problemes als quals no arriba Agile, cal adoptar alguns dels principis i pràctiques que marca DevOps:

  • Crear un procés automatitzat, repetible, predictible, fiable, recuperable i monitoritzable per a l’entrega continua de software de qualitat
  • Eliminar les accions manuals i minimitzar els riscs
  • Fomentar l’entrega continua
  • Facilitar la detecció precoç d’errors i solventar-los el més aviat possible per  minimitzar el cost
  • Eliminar les barreres històriques entre Devs i Ops fomentant la confiança
  • Fomentar la millora continua al llarg de tot el procés


D’aquesta forma, amb DevOps les organitzacions aconsegueixen una major freqüència en els desplegaments, redueixen els errors de producció i guanyen temps per corregir-los, assolint axí el time-to-market (lead time) necessari per a oferir un servei de qualitat als seus clients.

DevOps és una filosofia col·laborativa i comunicativa que persegueix un objectiu: oferir la màxima satisfacció als clients