Quins són els avantatges de l'outsourcing d'aplicacions?

Escrit per Oriol Sanchez en 2016-05-29T08:45:31+02:00

Topics: Full-Stack Development

Quins són els avantatges de l'outsourcing d'aplicacions?

Un proveïdor estratègic de serveis d'outsourcing d'aplicacions no només ha de ser competitiu quant a preu i oferir serveis de qualitat, sinó que, a més, ha de disposar d'una plantilla estable, apostar per la formació i incorporar mecanismes de millora contínua que permetin una forta capacitat d’evolució i anticipació a les necessitats del client.

Parlem d’outsourcing quan una empresa pren la decisió estratègica d’externalitzar alguns processos de la seva cadena de valor que no representin el centre del seu negoci a un proveïdor que els pot realitzar d’una forma més eficient. Quan l’empresa també transfereix al proveïdor la responsabilitat de gestionar tots els seus sistemes informàtics: data center, comunicacions, estació de treball, desenvolupament i manteniment d’aplicacions, business intelligence, atenció a l’usuari, ...  es parla d’outsourcing integral.

Els processos d’outsourcing han de permetre a les empreses centrar-se en el core del seu negoci i deixar una part o tot el seu departament de TI en mans d’un proveïdor especialitzat d’outsourcing que pugui aportar valor afegit en la posada en marxa i evolució dels seus projectes. Per assolir aquest objectiu, que en un primer moment es planteja com un objectiu tàctic, però que amb el temps esdevé estratègic, cal sempre aliar-se amb un proveïdor amb una forta orientació al servei i que disposi dels tècnics, de les capacitats i de l’experiència que garanteixin de forma permanent l’accés als coneixements crítics i d’avantguarda necessaris.

Per establir una relació beneficiosa entre l’empresa i el proveïdor, cal una gran implicació d’aquest en la prestació del servei, que disposi de flexibilitat davant dels nous requeriments que aniran sorgint i amb una forta capacitat d’evolució i anticipació a les necessitats del client. Si no es disposa d’aquests elements de relació de confiança, l’outsourcing no se sostindrà de forma reeixida, sobretot perquè moltes vegades hi intervenen acords complexos que poden incloure transferència d’actius, actuacions múltiples en ubicacions diferents, incorporació de professionals, etc.

 

Outsourcing del desenvolupament i manteniment d’aplicacions

Moltes empreses es plantegen la incorporació i la utilització dels serveis d’outsourcing de forma gradual. Una bona manera de començar és fer-ho amb l’externalització d’una part o de tot el seu desenvolupament i/o manteniment d’aplicacions.

Els serveis de desenvolupament i manteniment d'aplicacions es basen en dos eixos principals:

 • Els serveis tecnològics per encàrrec, que el client encarrega expressament i s'executen de forma puntual.
 • Els serveis tecnològics recurrents, que s'executen de forma continuada a fi de garantir la disponibilitat i el funcionament i ús correcte de les aplicacions i que constitueixen el que entenem com a manteniment del dia a dia.

Outsourcing de Aplicaciones y Mantenimiento - On-Going Technology Services

Dins els serveis tecnològics per encàrrec destaquen:

 • El desenvolupament de les aplicacions i frameworks.
 • El manteniment i evolució d'aquestes aplicacions en diferents aspectes:
  • l'evolutiu (modificacions per millorar el programa),
  • l’adaptatiu normatiu (adaptació a la normativa) i
  • l’actualització tecnològica, per evitar l'obsolescència del producte.

A més a més, sovint s’ofereixen serveis d'assessoria tècnica i/o funcional, de cara a enfocar bé un projecte o fer una estimació d'esforços, i serveis de suport extraordinari, pensats per a situacions crítiques.

Els serveis tecnològics recurrents garanteixen la disponibilitat i el funcionament diari correcte de les aplicacions d’outsourcing desenvolupades

L'altra pota en l'oferta de desenvolupament i manteniment d'aplicacions són els serveis tecnològics recurrents, que garanteixen la disponibilitat i el funcionament diari correcte de les aplicacions:

 • Aquests serveis comprenen una àmplia oferta en manteniment i en correcció de les incidències dels sistemes d'informació, des d'errors de programari i dades fins a actuacions incorrectes dels usuaris, a banda d’alteracions de funcionament, actualitzacions de seguretat o tasques de manteniment preventiu.
 • Dins els serveis recurrents s'ofereixen també serveis de suport tècnic als usuaris de perfil més tècnic i de suport funcional als usuaris responsables, com ara suport i resolució de dubtes, o la participació activa en el funcionament del servei d'atenció a usuaris del client, bé per formar el personal, bé per elaborar documentació i accions formatives.

Sigui quin sigui el projecte, la prestació d'aquests serveis inclou sempre unes fases amb objectius clarament diferents. Aquestes fases són liderades per un coordinador del servei, que, en contacte directe amb els interlocutors del client, vetlla perquè els serveis ajudin a aconseguir els seus objectius de negoci:

 1. Fase de transició i captura del coneixement (necessària només en el cas que el proveïdor s'hagi d'encarregar dels serveis tecnològics recurrents d'aplicacions ja fetes). L'objectiu d'aquesta fase és aconseguir el coneixement funcional i tècnic del sistema actual.
 2. Fase de servei regular. L'objectiu d'aquesta fase és oferir el servei i garantir-ne els nivells establerts.
 3. Fase de devolució. L'objectiu d'aquesta fase és tornar el servei al client o bé al nou adjudicatari.

Outsourcing de Aplicaciones y Mantenimiento - Regular service phase

 

Beneficis de l'outsourcing d'aplicacions

Des d’IThinkUPC, després de múltiples experiències satisfactòries i casos d'èxit del servei de desenvolupament i manteniment d'aplicacions, identifiquem quins són els avantatges de l’outsourcing d’aplicacions:

 • Augment de la competitivitat, millor qualitat global del servei tot alliberant recursos per a activitats més estratègiques.
 • Increment de la productivitat, racionalitzant la despesa de manteniment que es transforma en una despesa variable, en funció de les necessitats del negoci.
 • Millora de la qualitat del servei, definint acords de nivell de servei (ANS) clars i millorant l'eficàcia en la gestió diària.
 • Gestió i garantia del know-how, mitjançant un equip format i estable, i evitant les rotacions dels tècnics, que permeti la continuïtat del coneixement de les aplicacions implicades.
 • Dimensionament adequat i flexible. El fet d'externalitzar el manteniment de les aplicacions fa que es puguin absorbir més fàcilment puntes de feina, fins i tot disposar de perfils molt heterogenis (experts en alguna tecnologia amb dedicació molt puntual).
 • Suport a l'evolució dels sistemes a través dels centres de competències, tant tecnològics com funcionals, aportant en cada cas una visió complementària a la que pugui tenir el client (suport tecnològic, revisió de procediments, aportacions estratègiques...).

Des de la creació de l'aplicació fins a les tasques de suport als usuaris, ens posicionem com un proveïdor estratègic i de confiança per als nostres clients en  serveis d’outsourcing del desenvolupament i manteniment d'aplicacions, amb una oferta tan exhaustiva com flexible, que permet combinacions a mida del client.