Renovem la nostra certificació ISO/IEC 15504 (SPICE)

Escrit per Raul Pastor en 2021-06-28T13:16:51.987000+02:00

Topics: Full-Stack Development , Digital Strategy Consulting

Renovem la nostra certificació ISO/IEC 15504 (SPICE)

Un any més, hem renovat satisfactòriament la nostra certificació ISO/IEC 15504, coneguda també com a Software Process Improvement Capability Determination (abreviat SPICE), amb un nivell de maduresa 3.

La norma ISO/IEC 15504 (SPICE), que es basa en el model de processos del cicle de vida del software ISO/IEC 12207:2008, és un estàndard internacional per a la millora i avaluació dels processos de desenvolupament i manteniment de software. Proporciona un marc de treball idoni per als processos i estableix els requisits mínims per avaluar-los i per a la seva millora contínua.

Els auditors de l’empresa certificadora Caelum han destacat en l’informe d’auditoria les noves millores i funcionalitats que estem implantant en el nostre sistema de gestió, com, per exemple, l’aplicació de tècniques d’estimació basades en un repositori històric de mètriques de projectes i la incorporació de paràmetres de probabilitat i impacte que faciliten l’objectivitat de la valoració del risc.

Aquestes accions, que formen part del pla de millora contínua, permeten, juntament amb la recollida d’indicadors en els diferents processos que conformen el cicle de vida del software, mesurar-ne objectivament la qualitatoptimitzar la gestió dels recursos i fomentar la cultura de la millora contínua a l’empresa, i constitueixen una font d’informació útil per prendre decisions que ens ajuda a complir amb els objectius de qualitat que volem oferir als nostres clients.