Seleccionats per a la final del Reto Velatia


La proposta de l'equip format pels centres de recerca de la UPC, MCIA (Motion Control and Industrial Applications) i GRCM (Mobile Communications Research Group), juntament amb l'empresa de IoT Nexiona i UPCnet, ha estat seleccionada com a finalista del Reto Velatia i ha passat, d'aquesta manera, a la fase de selecció final. Aquesta iniciativa d'open innovation ens plantejava el repte següent: Com poden les noves tecnologies millorar el manteniment dels centres de transformació de parcs eòlics remots?

MIPER, la nostra proposta al Reto Velatia seleccionada com a finalista

La nostra proposta, que s'anomena MIPER (Manteniment Intel·ligent de Parcs Eòlics Remots), proposa una solució global per monitorar i diagnosticar remotament els equips d'aquests parcs eòlics, amb la qual cosa contribueix així a la reducció efectiva de les operacions de manteniment.

Concretament, la solució que plantegem proporciona una infraestructura de comunicacions via satèl·lit mitjançant la incorporació d'enllaços de comunicacions de baix cost en l'àmbit local, que permeten monitorar l'estat de funcionament dels equips. El sistema de monitoratge, gràcies a la utilització d'algoritmes d'aprenentatge automàtic basats en intel·ligència artificial, diagnostica automàticament les diferents incidències i avaries, i permet gestionar-les de manera centralitzada. Addicionalment, el tractament de les dades recollides ens permet desenvolupar models de comportament predictiu i fer evolucionar l'estratègia de manteniment de reactiu/preventiu a predictiu/proactiu. D'aquesta manera, podem predir quan és possible que passi un problema i per quin motiu.

Des d'UPCnet hem col·laborat en aquesta solució integrant les diverses tecnologies i desenvolupant els algoritmes de machine learning necessaris per a la plataforma de IoT.

Funcionament del Reto Velatia

El repte de trobar solucions per millorar el manteniment dels centres de transformació de parcs eòlics remots ha estat llançat per Ormazabal, empresa del grup Velatia líder mundial en el subministrament d'equips de mitja tensió. I ho ha fet mitjançant el programa d'innovació oberta de Bizkaia Open Future_, encarregat de trobar la millor proposta.

El Reto Velatia té al darrere importants incentius, però, sobretot, la possibilitat real per al guanyador de fer un pilot de la solució proposada amb el grup Velatia i veure així com la idea es fa realitat.

Entre totes les propostes presentades, un equip d'experts ha estudiat les solucions aportades i ha seleccionat un grup de projectes que estan participant en aquests moments en un viatge de tres dies, amb caràcter de co-creació i aprenentatge, anomenat Bizkaia 4.0 Immersion Trip. Durant aquests tres dies, els projectes triats interactuen directament amb Ormazabal, de manera que coneixen cada un dels detalls i problemàtiques del seu repte.

Després d'aquest viatge s'obrirà un termini per fer evolucionar les solucions plantejades i, posteriorment, el comitè d'avaluació triarà el projecte guanyador, que obtindrà un suport econòmic o en espècie de la Diputació Foral de Biscaia que ascendirà a 20.000 euros. A més, els finalistes, juntament amb el guanyador, tindran la possibilitat d'unir-se al Programa d'Acceleració de Bizkaia Open Future_, en el qual, durant quatre mesos, rebran suport per convertir les seves idees en un projecte empresarial.