Sentiment Analytics, el radar emocional del marketing


sentiment-analytics.jpg

Aquestes tècniques tracten de determinar l’actitud i fins i tot l’estat afectiu dels usuaris de les xarxes socials respecte de les seves opinions. Per fer-ho apliquen algoritmes de processament del llenguatge natural i analitzen textos i imatges de forma automàtica, aportant el context necessari per determinar si una afirmació és realment positiva o negativa.
El seu camp natural d’aplicació és el màrqueting online, donat que les recomanacions i opinions dels usuaris a internet són les més rellevants de cara a prendre la decisió final de compra. També permet a les marques posicionar-se millor en els seus mercats, ajustant les prestacions dels seus productes o serveis, solucionant errades o fins i tot detectant nous nínxols.

En concret, la UPC està treballant ja amb una famosa cadena de roba per ajudar-la a segmentar els seus clients a partir de les seves preferències detectades en fòrums, vídeos i comentaris. Aquesta informació permetria, per exemple, orientar amb molta més precisió la comunicació publicitària que veurien els turistes que viatgen a Barcelona en cap de setmana mentre esperen l’arribada del seu equipatge a l’aeroport.

Altres aplicacions del Sentiment Analytics podrien analitzar l’expressió facial d’un possible comprador a la botiga per tal d’orientar l’estratègia de venda a partir de les imatges proporcionades per una càmera instal·lada a l’establiment.

El gran repte a superar avui dia és la gran ambigüetat del llenguatge humà. Captar els dobles sentits, la ironia o les frases fetes pròpies de cada idioma posa a prova la capacitat analítica de les eines actuals i esdevé camp d’estudi i experimentació d’universitats d’arreu del món.

Us convidem a escoltar l’àudio del programa (minut 26)