Tecnologia social i procés de negoci, un vincle necessari

Escrit per Javier Otero en 2015-05-12T13:00:00+02:00

Topics: Corporate Learning


El 77% dels líders empresarials afirmen utilitzar tecnologia social a la seva organització. L’indicador baixa deu punts, fins a un 67%, però, si veiem quants d’ells l’han adoptat de forma efectiva, segons un informe d’Avanade. Si bé cada cop més empreses estan descobrint l’ utilitat de la tecnologia social, ja sigui per millorar operacions o les mateixes dinàmiques internes, el fet és que sovint moltes organitzacions no l’integren del tot en aspectes claus com ara els processos de negoci.

Les causes d’aquesta situació són diverses: des de problemes tècnics per adoptar de forma integral aquesta estratègia, fins a la manca de visió pel que fa als beneficis tangibles que pot aportar. Dubtes a part, els experts qualifiquen de necessària la vinculació entre tecnologia social i el dia a dia de l’empresa. “No només perquè està de moda”, ironitza Jason Hannula, col·laborador de Midsize Insider d’IBM, sinó perquè pot tenir un especial interès “per a processos de negoci que requereixin millores, que no siguin previsibles o que estiguin en desenvolupament”.

Connexió del coneixement

En aquesta línia, al que diu Hannula se li poden afegir d’altres contextos on el binomi tecnologia social i processos de negoci pot ser altament recomanable. I és que la integració d’eines col·laboratives també facilita la connexió entre els diversos actors de les complexes dinàmiques empresarials, creant ponts de comunicació entre els usuaris del mateix procés de negoci, els directors i les persones responsables de prendre decisions. Aquests lligams permeten arribar a resoldre aspectes conflictius concrets que existeixin en el si dels processos i, d’aquesta manera, millorar-los comptant amb la col·laboració de tothom.

Més enllà de la resolució de problemes, un estudi de la Queensland University of Technology (QUT) afirmava que “la tecnologia social té un impacte enorme en els processos de negoci existents”, fomentant una “cultura col·laborativa i un procés continu de millora conduïda pels mateixos usuaris”.

Aquest elevat nivell d’interacció es fa possible gràcies als entorns virtuals socials, espais que permeten una millor comprensió del context de negoci gràcies a l’intercanvi de coneixement. A més, aquesta “intel·ligència comunitària”, tal com s’expressa a l’estudi, fa que les millores del procés de negoci en conjunt puguin donar-se contínuament i, així, millorar-ne la qualitat de forma periòdica.

Així doncs, no resulta només aconsellable sinó del tot necessari alinear els sistemes de col·laboració social amb els mateixos processos de negoci orientant-los, en definitiva, a la resolució d’aspectes quotidians de l’empresa. El valor aportat pels entorns de coneixement compartit es tradueixen en un impacte considerable en la productivitat de la companyia.

Compartim també aquesta visió, un convenciment que va inspirar la creació de uLearn, l’entorn corporatiu virtual per a comunitats d’aprenentatge i col·laboració social, dissenyat específicament per compartir coneixement i generar interaccions que contribueixen a construir comunitats d’interessos.