Tenim el talent. I ara, què? L’eficàcia del talent management

Tenim el talent. I ara, què? L’eficàcia del talent management

“There is something that is much more scarce, something finer far, something rarer than talent. It is the talent to recognize talent” Elbert Hubbard, filòsof nord-americà.

La cita de Hubbard resumeix a la perfecció el que és el Sant Grial dels  recursos humans avui en dia: la gestió eficaç del talent i el capital humà. Les empreses evolucionen i també ho fan els perfils professionals, i el talent s’ha convertit en punta de llança. Cal que les empreses apostin per un talent management eficaç que ofereixi tàctiques i estratègies globals, és a dir, una gestió del talent de 360º.

Les empreses necessiten integrar estratègies globals que puguin garantir que comptaran amb les millors habilitats del seu personal. De fet, és l’única manera de visibilitzar-se i sobresortir en un món immers en una economia global hipercompetitiva. És necessari comptar, com un dels actius principals, amb persones correlacionades i alineades amb l’estratègia de l’empresa. Una idea brillant pot ser copiada i reproduïda infinitament, però el que no es pot imitar és el talent i el compromís amb l’empresa dels treballadors que van fer possible aquella idea.  Aquest és, realment, el capital i un dels pocs avantatges d’una empresa sobre els seus competidors.

Hem de tenir en compte, però, el voraç mercat de l’oferta i la demanda en què ens movem. Per això s’han de protegir aquests valuosos dons i és aquí que entra en joc el talent management, dissenyant estratègies globals que permetin detectar, desenvolupar i retenir, però també atreure, el preuat talent.

El talent management en 360º ofereix estratègies en tots els àmbits de l’empresa

En aquest sentit, experiència, consultoria i tecnologia van de la mà per garantir la màxima agilitat creant ecosistemes de solucions integrades de gestió del talent: una visió integral, des de la detecció fins a la captació i el desenvolupament continu en una gestió del talent en 360º, IThinkUPC acompanya el client en tot aquest procés.

 

Un desenvolupament professional REAL

Relevant, Experimental, Aspirational, Learning-based, és a dir REAL, tal com ha de ser el desenvolupament del talent d’una organització. Un ecosistema eficaç de gestió permet oferir al client, al departament de Recursos Humans, estratègies àgils i acurades per al desenvolupament professional de les empreses, aprofitant tota l’experiència i el coneixement de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El desenvolupament professional ha de ser rellevant i, en aquest sentit, el model d’universitat corporativa desenvolupat per IThinkUPC esdevé un dels més eficaços per oferir un entorn d’aprenentatge altament profitós.

La universitat corporativa és l’eina més eficaç per oferir un entorn d’aprenentatge altament profitós

La formació “a mida” aconsegueix una resposta molt més positiva alhora que fomenta la vinculació dels empleats creant un situació aspiracional i d’identificació amb l’empresa. La posada en pràctica del coneixement tecnològic permet que els cursos de formació deixin de ser un còmput d’hores mortes en la ment dels treballadors, per aconseguir que el learning, l’aprenentatge formal i informal, a través de nous dispositius, xarxes socials o la ludificació dels continguts, esdevingui tota una experiència. Les empreses s’han de dotar de les eines i l’assessorament expert que permetin un desenvolupament professional real d’acord amb l’estratègia de cada companyia.

Els negocis ja no es fan només produint o venent productes. Les empreses, especialment l’equip directiu, s’han d’alinear i han de prioritzar la gestió de les capacitats dels seus treballadors com un dels processos més importants per a qualsevol negoci. Cal identificar, estimular i retenir el talent en qualsevol àrea. L’era del coneixement i la innovació, l’era del talent, ha sobrepassat l’era industrial.

Un bon i eficaç talent management en 360º garanteix que hi haurà la persona capacitada, en la posició definida i totalment preparada per desplegar l’estratègia de negoci de l’empresa.

La persona capacitada, en la posició definida i totalment preparada per desplegar l’estratègia de negoci de l’empresa, això és talent management en 360º