Col·laborem a millorar l'eficiència energètica dels CPD


RenewIT és un projecte de recerca impulsat per la Unió Europea sota el seu Programa marc 7 (FP7), que té com a objectiu final implementar estratègies d’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables per aconseguir estalvis de fins al 80 %. Això es vol assolir proporcionant més coneixement als gestors dels centres de processament de dades (CPD) que volen utilitzar energies sostenibles.

La idea és que els CPD obtinguin el 80 % de la seva potència de fonts renovables. Es proposen diferents alternatives per tenir generació d'energia renovable on-site (eòlica, solar, biomassa, xarxes de districte, etc.) i amb emissions gairebé nul·les de CO2. Per aconseguir aquests objectius es necessita crear eines de simulació que ofereixin una informació més precisa dels mateixos CPD i que facilitin als seus gestors la implementació de mesures d'eficiència energètica i la seva avaluació.

El projecte està liderat per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i reuneix set socis europeus, tant de centres d'investigació com d'empreses. Entre aquests hi ha experts en sistemes d'energies renovables (Aiguasol de Barcelona), emmagatzematge d'energia (Universitat Tècnica de Chemnitz, Alemanya), monitoratge de CPD (Loccioni, Itàlia), gestió de càrregues de treball (Barcelona Supercomputing Center) i disseny de CPD eficients energèticament (Deerns, d'Amsterdam), i consultors (451 Research).

RenewIT compta amb la col·laboració dels gestors de vuit CPD ubicats en diferents regions climàtiques europees (quatre al nord d'Europa i quatre al sud), que esdevenen els seus vuit casos reals d'estudi encarregats de validar els resultats del projecte. UPCnet és el gestor d'un d'aquests casos d'estudi, el CPD de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que està ubicat a l'edifici Omega del Campus Nord de la UPC.

Jordi Collado. Coordinador de la col·laboració d'UPCnet en el projecte RenewIT.

Jordi Collado: "Participem en aquest projecte perquè estem interessats a reduir els costos energètics dels CPD i les seves emissions de CO2"

El cas d'estudi del CPD de la UPC

Com a gestor del CPD de la UPC, UPCnet ha ajudat a verificar les eines de simulació desenvolupades pel projecte RenewIT en aquest CPD, a verificar amb mesures reals que les dades ofertes pel simulador eren correctes i a simular possibles canvis per obtenir-ne millores d'eficiència.

Concretament, els passos seguits pel projecte RenewIT han estat:

  • Realitzar un model del funcionament del CPD de la UPC, tant pel que fa a la instal·lació elèctrica com de refrigeració. Aquest procediment consisteix a configurar en l'eina de simulació desenvolupada pel projecte els elements del CPD de la UPC: refrigeradors, climatitzadors, fluxos d'aire amb diferents temperatures i humitats que es produeixen dins i fora del CPD, fluxos d'aigua de refrigeració, temperatures de consigna, etc. El que s'obté finalment és un simulador virtual del model teòric de comportament de tots aquests elements del CPD.
  • Prendre mesures reals per comprovar que el model informatitzat funcionava igual que el real. S'han pres mesures d'humitat i de temperatura amb sensors en diversos punts del CPD, així com mesures de consum elèctric, i posteriorment s'han validat els resultats que oferia l'eina de simulació.
  • Proposar i simular, utilitzant el model del CPD, una sèrie d'estratègies d’eficiència energètica per obtenir millores d'eficiència, disminuint el consum elèctric del CPD.
  • Escollir, entre les diferents alternatives de canvis plantejades, les que millor s’adaptin per reduir el cost elèctric i la petjada de carboni.


Del resultat d'aquest estudi es podrien abordar algunes mesures en el CPD de la UPC relacionades amb la millora dels elements següents:

  • La distribució de l'aire dins la sala tècnica.
  • Els llindars de les temperatures de consigna dels equips de refrigeració.
  • L'eficiència dels equips de refrigeració, amb la compra de nous equips.
  • La producció de fred, fent servir acumuladors d'aigua i aprofitant la tarifa elèctrica nocturna.

Segons l'estudi del projecte RenewIT, aquests canvis representarien un estalvi anual del 10 % en el cost del consum elèctric de refrigeració del CPD de la UPC.

D'aquesta manera, UPCnet col·labora en la millora de l'eficiència energètica i la reducció de l'impacte ambiental del CPD de la UPC, i també amb RenewIT, validant el funcionament de les seves eines de simulació. En definitiva, aporta el seu gra de sorra a la consecució dels objectius finals del projecte: que els CPD siguin més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient.