El cloud és més que una tecnologia

És una nova forma d’entendre el CPD tradicional per maximitzar els beneficis del negoci. Ajudem a transformar-lo cap a un cloud privat o híbrid, automatitzat i autoescalable, que també integra les infraestructures legacy.

  • Amb suport de múltiples tecnologies de clouds privats i públics
  • Integrat en un portal únic, amb eines per a la gestió massiva, desplegament àgil d'aplicacions, etc.
  • Sense lock-in de proveïdors: màxim control i autonomia per decidir la contractació de serveis

Hybrid Cloud Platform


I afegim...

Cloud Consulting per optimitzar-lo i automatitzar-lo: models d'arquitectura, roadmaps...