Com donem suport a la Transformació Digital dels nostres clients?

Acompanyem als nostres clients en totes les fases del procés de disseny i execució de la seva visió digital posant el focus en la transformació del negoci i no en la tecnologia:

Fem formació a tots els nivells per:

  • Conscienciar a l'organització sobre la importància del procés de transformació digital.
  • Alinear expectatives.
  • Identificar els àmbits d'aplicació, tecnologies base, eines i solucions que seran clau en aquest procés.

Ajudem a dissenyar roadmaps digitals, siguin d'abast global o específics per a un departament, per impulsar la innovació i la posada en marxa de la visió digital de la companyia.

  • Identificant necessitats portant els experts adients en cada àmbit.
  • Incorporant tendències, tecnologies i bones pràctiques que ens permetin proposar les millors solucions per respondre a aquestes necessitats.
  • Definint fulls de ruta que permetin prioritzar els projectes més rellevants i amb major impacte en el negoci.

Dissenyem i construïm solucions avançades que responguin a les necessitats del negoci i les expectatives de clients i usuaris.

  • Fent èmfasi en l'experiència d'usuari, i utilitzant eines i metodologies d'última generació que ens apropin al màxim a les expectatives dels nostres clients i empleats.
  • Integrant tecnologies avançades procedents dels grups de recerca de la UPC per donar resposta als reptes més complexos.

Com donem suport a la Transformació Digital dels nostres clients