ATENEA, el campus virtual de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

ATENEA és una de les instal·lacions més grans de Moodle d'Espanya. Ofereix servei a més de 35.000 estudiants, 3.500 professors i 10.000 aules per curs.


La Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, és una de les millors universitats d'Espanya i una de les universitats tècniques líders a Europa. A causa de l'obsolescència tecnològica de l'anterior campus virtual de la UPC, el 2004 el Consell de Govern de la Universitat va establir un comitè de revisió. Era necessari adaptar el campus virtual als nous requisits d'ensenyament i gestió i fer-lo més usable, amb més capacitat d'integració amb la resta de sistemes d'informació de la UPC i tot això utilitzant programari lliure.

Després d'un estudi en col·laboració directa amb el personal docent i tots els departaments rellevants de la Universitat, inclosos els estudiants usuaris finals, IThinkUPC va dissenyar una plataforma d'aprenentatge basada en Moodle, ATENEA, que actualment proporciona aprenentatge en línia per a més de 35.000 estudiants i té un creixement anual de 20%. ATENEA administra 10.000 aules cada any acadèmic i serveix més de 80 milions de pàgines al mes. Va ser un dels primers serveis 24 × 7 oferts per la UPC, amb un rendiment excel·lent.