Cloud UPC

Dissenyem, aprovisionem i gestionem l'entorn de servidors virtuals de la UPC, cloud UPC BarcelonaTech.


Repte

La UPC vol oferir a les seves unitats un servei molt flexible pel qual poder aprovisionar i gestionar servidors virtuals, en forma d’autoservei i en modalitat de pagament per ús, fent especial focus en que la informació estigui sempre controlada per personal propi i custodiada en infraestructures físicament localitzades, garantint-se sempre les millors condicions de confidencialitat, integritat i seguretat.

Projecte

El projecte consta de:

  • Disseny del model funcional del servei en base als requeriments del client.
  • Desenvolupament d'un portal web per a l’autoservei dels usuaris finals:
  • Contractació
  • Aprovisionament
  • Facturació
  • Control de consums
  • Aprovisionament de la infraestructura física necessària per la virtualització dels servidors i la seva integració amb els altres sistemes existents (emmagatzematge, còpies de seguretat, monitorització, connectivitat, seguretat, etc).

Resultats

Les unitats de la UPC poden disposar sota demanda i en autoservei d’una infraestructura de servidors a mida sense necessitat d’inversió inicial i en un temps mínim.

Les dades estan en tot moment físicament localitzades, en les millors condicions de custòdia i de seguretat, d’acord a la legislació local.

Les unitats paguen només pel servei que consumeixen i poden decidir quan el consumeixen.