Comunicacions unificades per a la UOC

Desplegament de la plataforma de comunicacions unificades eConnect per a 1000 usuaris de la UOC.


Repte

La UOC necessitava potenciar de forma especial la mobilitat entre els seus centres donat que la seu de Castelldefels estava a punt de traslladar-se al MediaTIC de Barcelona i hi havia també altres desplegaments pendents amb seus de nova creació. El fet que poguéssim oferir l’experiència d’haver aconseguit transformar radicalment el sistema de comunicacions d’una universitat de les dimensions i la complexitat de la UPC va ser un punt clau en el projecte.

Projecte

El projecte va constar d'una primera fase de prova pilot amb uns 74 usuaris. L'èxit d'aquesta prova porta a una implantació progressiva de la plataforma de comunicacions eConnect que actualment dóna servei a més de 1.000 usuaris.

El projecte consta de:

  • Projecte d'integració del servei de comunicacions unificades eConnect, contemplant els recursos adients per al disseny i validació de la solució tècnica d'implantació.
  • Subministrament, gestió i manteniment de l'equipament que permeti l'interconnexió de les dues xarxes de comunicación.
  • Desplegament del servei als usuaris finals.
  • Prestació del servei eConnect.

Resultats

Més enllà dels avantatges propis per als usuaris finals, la UOC va poder comprovar que eConnect genera importants estalvis en el manteniment de les infraestructures de comunicacions. En concret d’una reducció de costos d’un 50% en el manteniment de centraletes, al que s’ha d’afegir un estalvi proporcionat per un cost de trucades més reduït.

En el cas d’universitats com la UOC, aquests nivells de despesa es poden reduir encara més si la plataforma fa ús de les tecnologies de trucades IP basades en directori ENUM i NRENUM. L’entorn NRENUM, molt present en l’àmbit docent i investigador europeu, permet encaminar directament mitjançant la xarxa IP trucades entre institucions acadèmiques de manera transparent i sense cost associat.