Digitalització del procés productiu d’una planta química

Implantem l'eina Businessmap a un important centre de producció per digitalitzar els seus processos de producció, qualitat i logística.


Un important centre de producció dedicat als mercats de cura personal i de la llar, així com a altres mercats industrials, com ara pintures i construcció, necessitava una eina per millorar la coordinació del procés productiu i incrementar la productivitat.

Aquesta eina s’havia d’integrar amb l’ERP SAP, obtenir esdeveniments de control de planta del producte IOT AVEVA PI System, generar KPI per al seguiment del procés productiu, controlar l’execució de tasques i facilitar la comunicació entre equips. Descobreix com vam ajudar-los a aconseguir-ho amb la implantació de l'eina Businessmap.