Dinàmiques d'engagement a Zurich

Dissenyem i desenvolupem una HR app per gamificar l'aprenentatge d'idiomes a Zurich Seguros


Repte

Zurich Seguros, companyia asseguradora compromesa amb el desenvolupament professional i el creixement personal els seus empleats, té un programa de formació en llengües estrangeres per a la millora i el perfeccionament de les seves competències lingüístiques.

La companyia estava interessada a augmentar la motivació, interès i implicació de les persones que participaven en aquest programa de formació, afegint al procés d'aprenentatge elements lúdics que n’incentivessin la participació.

Alhora, necessitaven una eina de gestió que facilités als empleats la inscripció en cada classe presencial i la consulta del calendari de classes, i també que permetés als professors realitzar el seguiment de l'evolució del curs.

Com a part del seu procés de transformació digital, Zurich Seguros es va plantejar el desenvolupament d'un projecte innovador que pogués donar resposta a aquestes necessitats.

Projecte

La nostra proposta va consistir en el disseny i desenvolupament d'una HR app que integrés els aspectes funcionals que requeria Zurich amb dinàmiques de gamificació. La gamificació és una estratègia que aposta per la inclusió d'elements i tècniques pròpies dels jocs en entorns no lúdics i, en aquest cas, la utilitzem com a element essencial per aconseguir l'engagement adequat dels treballadors amb aquests processos formatius.

L’HR app que dissenyem, conjuntament amb el departament d’RH i els responsables dels programes d'idiomes de la companyia, consta de dos apartats bàsics:

  • Gestió de l'assistència a les classes presencials. Un sistema intuïtiu semblant a un calendari que permet a cada treballador apuntar-se a les sessions que li semblen més adequades en funció de la temàtica, l’horari, els participants, etc. A més, els professors poden realitzar el seguiment de cada sessió i avaluar els participants partint de diferents criteris.
  • Activitat diària, que consisteix en un joc de preguntes i respostes mitjançant el qual els empleats que participen en el programa de formació en llengües estrangeres reben cada dia al seu mòbil un conjunt de 4 o 5 preguntes. Es tracta de preguntes adaptades al nivell de cada estudiant que li permeten repassar els conceptes estudiats amb una dedicació d’uns quants minuts com a màxim.

La puntuació obtinguda en aquestes activitats juntament amb la valoració obtinguda per la seva assistència i participació en les sessions presencials configuren un rànquing de la companyia per a l'estudi dels diferents idiomes. Aquesta senzilla dinàmica competitiva, juntament amb la facilitat que aporta l'accés a l'eina des del dispositiu mòbil personal, contribueix a millorar de forma significativa l'aprofitament de les formacions.

Resultats

La companyia ha desplegat la nova HR app Zink! a Zurich Seguros España, que té 2.000 empleats. Aquesta app ha estat integrada en el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa i ha tingut molt bona acollida per part dels empleats, per la qual cosa en un futur proper s'implantarà també en els programes d'aprenentatge d'altres idiomes.

Atès l'èxit d'aquesta aplicació, Zurich Seguros es planteja ampliar-la i fer-la evolucionar per poder-la utilitzar també en altres àmbits, com, per exemple, millorar el coneixement de les característiques dels nous productes per part de l'equip comercial.

 

HR app Zink! de Zurich Seguros España