Dinàmiques d'engagement a Zurich

Dissenyem i desenvolupem una HR app per gamificar l'aprenentatge d'idiomes a Zurich Seguros.


Zurich Seguros, companyia asseguradora compromesa amb el desenvolupament professional i el creixement personal els seus empleats, estava interessada a augmentar la motivació, interès i implicació de les persones que participaven en el seu programa de formació de llengües estrangeres, afegint al procés d'aprenentatge elements lúdics que n’incentivessin la participació.

La nostra proposta va consistir en el disseny i desenvolupament d'una HR app que integrés els aspectes funcionals que requeria Zurich amb dinàmiques de gamificació.

La companyia ha desplegat la nova HR app Zink! a Zurich Seguros España, que té 2.000 empleats. Aquesta app ha estat integrada en el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa i ha tingut molt bona acollida per part dels empleats.