Entorn d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament

Plataforma d'aprenentatge basada en Moodle pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, capaç de donar servei a 1 M d'usuaris.


Repte

L'Àrea TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement) del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va apostar, durant el 2006, per la introducció gradual de les TIC a les aules. L'objectiu era permetre als professors de les escoles públiques disposar d'eines i recursos docents per augmentar la qualitat de l'ensenyança.

Projecte

Per tal d’assolir l’objectiu de l’Àrea TAC, el 2007 es va crear ÀGORA, una plataforma d'aprenentatge virtual per a la xarxa de centres escolars de Catalunya.
 
Tanmateix, per desenvolupar amb èxit una plataforma d'aquestes característiques es necessita evolucionar-la en paral·lel amb la tecnologia, els nous continguts i les tendències d'educació virtual. Per assolir aquest repte d'introducció i evolució de la plataforma, el Departament d'Ensenyament va decidir comptar amb la nostra col·laboració i la nostra experiència en plataformes d'aprenentatge virtual.

El projecte contempla:
  • Creació d'una plataforma d'aprenentatge basada en Moodle capaç de donar servei a un màxim de 1 M d'usuaris, allotjada a les dependències del govern.
  • Oferir un servei d'atenció a escoles i professors enfocat a aportar valor en l'ús de la plataforma en el marc dels processos d'aprenentatge.
  • Participar en la millora del suport al docent mitjançant l'assessorament continu, formació, assistència tècnica i millores de la plataforma que aportin beneficis importants al procés d'ensenyament i aprenentatge.
  • Un equip nostre dedicat a mantenir i evolucionar l'entorn

Resultats obtinguts en 2010

  • Gestionem la plataforma de campus virtual AGORA, que dóna servei en l'actualitat a 400.000 usuaris d'escoles públiques del sistema educatiu català.
  • Som responsables de mantenir els nivells de servei, així com de l'evolució de la plataforma.
  • El nivell d'utilització de la plataforma ÀGORA incrementa substancialment cada any, tant en nombre d'alumnes com en noves funcionalitats utilitzades pel docent.
  • A la plataforma ALEXANDRIA (biblioteca de recursos digitals disponible a http://alexandria.xtec.cat/) es van realitzar més de 11.500 descàrregues de material el mes de maig de 2010, i es van rebre un total de 8.467 visites.
  • Pel que fa a ODISSEA, l'entorn virtual de formació pel personal del departament, basat en Moodle, (http://odissea.xtec.cat/), va tenir quasi 5.500 inscrits en els diferents cursos de Moodle durant el curs 2009-2010.