Migració d'ÀGORA a Amazon Web Services

Migrem l'entorn virtual d'aprenentatge del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya al núvol d'AWS.


ÀGORA és un sistema d'allotjament múltiple, ofert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2007, que proporciona als centres educatius de Catalunya els serveis d'entorn virtual d'aprenentatge (basat en Moodle) i de web de centre (basat en WordPress). IThinkUPC va participar en el projecte de creació d’ÀGORA i des d’aleshores que gestionem la plataforma i som responsables del manteniment i també de l’evolució.

Motivat pel procés de millora contínua del servei ÀGORA, i després d’un procés de benchmarking d’eines al núvol, es va decidir migrar aquest servei a Amazon Web Services (AWS), a fi de millorar-ne l’escalabilitat i la mantenibilitat.

El projecte de migració del servei ÀGORA a AWS va iniciar-se l'octubre de 2019 i està previst que finalitzi el mes de juliol de 2020. Gràcies a aquest projecte, el Departament d’Educació disposarà, a partir del mes de setembre, d'un nou servei ÀGORA a AWS, que oferirà més de 4.000 serveis per a més de 2.500 centres educatius de tota Catalunya. Un nou servei escalable, àgil, robust, segur i més econòmic de mantenir que l’actual.