Monitoratge de plantes de producció industrial de Repsol amb Centreon

Homogeneïtzem i actualitzem les plataformes de monitoratge dels complexos industrials de Repsol a la península Ibèrica.


Des de fa temps, Repsol fa servir Centreon com a solució per monitorar els seus entorns industrials que estan altament digitalitzats i a on treballen amb arquitectures de xarxa altament protegides i complexes.

Amb Centreon, Repsol obté en temps real i de manera holística la visibilitat de l’estat de les seves xarxes de control i dels sistemes de producció —uns quatre mil elements entre crítics i auxiliars—, per confirmar el funcionament òptim d’aquests entorns i per actuar-hi de manera preventiva.

En aquest cas, el repte consistia a escalar un entorn productiu de monitoratge propi de cada planta industrial a un de compartit que permetés aplicar una política d’ús i de bones pràctiques per al conjunt de les instal·lacions del Grupo Repsol. Descobreix com vam ajudar-los a aconseguir-ho.