Oficina TICxCAT

Liderem l'Oficina d'Operacions del Lot A6 dels Diàlegs Competitius de la Generalitat dins de la UTE TICxCAT.


Repte

Dins del procés dels Diàlegs Competitius per a la col·laboració entre el sector públic i el sector privat en l’aprovisionament i manteniment d’aplicacions de la Generalitat de Catalunya, el 2012 es va adjudicar a la UTE TICxCAT (en la qual participem amb un 22,5%) el Lot A6 (Negoci Formació i Recerca/Components Tecnològics/Arquitectura). La durada del contracte és de 6 anys.

Projecte

Per a poder dur a terme el projecte amb èxit és va crear la UTE TICxCAT, composada per:

UPCnet, OpenTrends, NexTReT, Cast Info i iSOCO

que, juntament, asseguren tots els àmbits de coneixement necessaris per a la gestió eficient dels serveis del Lot A6 i de la seva evolució.

El projecte contempla:

  • Fase de Transició, per a la captació del coneixement.
  • Fase de Transformació, per a l’evolució dels sistemes d’informació detectats com a obsolets, problemàtics o per estalvi de costos.
  • Fase de Prestació del Servei, per a l’explotació regular dels serveis implicats en el Lot.
  • Fase de Devolució del Servei, per retornar els serveis a l’acabament del contracte.

La direcció d'operacions de la UTE TICxCAT recau en UPCnet realitzant funcions de direcció i seguiment executiu en els diversos Comitès de seguiment dels que forma part.

Resultats

Amb aquest procés la Generalitat aconsegueix, entre altres:

  • Alinear els serveis TIC amb les necessitats de l’organització.
  • Governança dels serveis per a garantir l’assoliment dels objectius i de les necessitats de l’organització.
  • Regularització i racionalització de la demanda.
  • Consolidació i aplicació d’economies d’escala.
  • Optimització de l’ús de recursos mitjançant sinergies.