Plataforma corporativa de formació online per a empleats i mediadors d’MGS Seguros

Implantem una plataforma de formació online perquè MGS Seguros pugui ampliar i flexibilitzar l'accés a la formació als seus empleats i mediadors.


MGS, Seguros y Reaseguros SA, companyia asseguradora espanyola amb més de cent anys d'història i presència a tot el país, es va plantejar afrontar el repte d‘adoptar un nou model formatiu i la implantació d'un campus virtual Moodle. Per aconseguir-ho, va confiar en IThinkUPC i en els nostres més de 20 anys d'experiència desplegant solucions de formació online basades en Moodle.

El projecte, fet en col·laboració amb la unitat de Formació i Màrqueting d’MGS Seguros i suport IT, va fer èmfasi a entendre bé les necessitats concretes i les particularitats del negoci de la companyia, dins d'un sector molt regulat com és l'assegurador i amb un col·lectiu que, sense pertànyer a la plantilla de treballadors, és clau per a l'èxit del seu negoci, com són els mediadors.