Plataforma eLearning de Grífols

Grífols tria la nostra solució d'eLearning per a la formació dels seus empleats a nivell mundial.


Repte

Grífols, companyia global amb seu a Barcelona, compta amb diferents plataformes virtuals eLearning a nivell mundial i desitja definir una arquitectura global basada en la demanda futura de la formació virtual que haurà d’oferir als seus empleats (més de 13.000 a nivell mundial). Per aquesta raó, ens demana suport per a la definició del model tecnològic que ha de donar resposta al creixement futur de la demanda en temes de formació virtual.

Projecte

En línia amb l'aposta que fa GRIFOLS per una plataforma de docència virtual, nosaltres aportem la nostra solució d'eLearning basada en la plataforma de programari lliure Moodle, adaptant-la a les necessitats específiques de GRIFOLS i integrant-la en el seu entorn de sistemes d'informació actuals.

El projecte contempla:

  • Anàlisi de la situació inicial tant a nivell organitzatiu com tecnològic.
  • Confecció d’un qüestionari dirigit a persones clau de tots els centres repartits per tot el món per conèixer les necessitats actuals i futures en formació virtual.
  • Suport a la direcció de Grifols per a la recopilació de dades procedents de la demanda de necessitats.
  • Proposta del model futur per atendre les necessitats formatives del grup.
  • Implementació de la plataforma corporativa de campus virtual, on es migren les plataformes prèvies existents.
  • Integració de la plataforma eLearning amb altres sistemes d’informació de Grifols (SAP).

Resultats

Disseny tecnològic i organitzatiu, amb definició del full de ruta cap al nou model de formació i aprenentatge de Grifols, que es deriva en una segona fase en que s’implementa una plataforma corporativa de campus virtual, que permet a Grifols donar serveis formatius a tots els usuaris del grup a nivell mundial.