Plataforma eLearning d'Escoles Garbí

La Fundació Escoles Garbí introdueix els dispositius iPAD com a recurs educatiu amb la nostra ajuda.


Repte

La Fundació Escoles Garbí, responsable de la gestió de l’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues i de Badalona, com a projecte de millora de la qualitat educativa fa anys que treballen amb plataformes digitals de suport a la docència, en concret Moodle. Ara, per donar un pas més, es plantegen la introducció de dispositius iPAD en l'escola com a recurs educatiu per a la substitució dels llibres de text. Per la qual cosa es fa necessari adaptar l'actual plataforma a aquest tipus de dispositiu.

Projecte

Ajudem a la Fundació en la definició, desenvolupament i explotació del servei del seu PLE (Personal Learning Environment). El projecte consta de:

  • Desenvolupament d'una aplicació nativa per a iPAD que serveix com a punt d'entrada al sistema, en la qual els docents poden fer una “curació” dels millors continguts educatius en funció de les necessitats específiques. Té accés directe al campus, amb login integrat.
  • Adaptació de la plataforma Moodle, fent-la accessible i usable des de dispositius tipus tablets.
Arrel de la introducció dels iPAD en les aules, també vam fer una consultoria tecnològica per determinar les modificacions necessàries per adaptar la xarxa wifi de l'escola a les noves necessitats. També vam dur a terme el projecte d'implantació de la nova xarxa Wi-Fi.

Resultats

La Fundació Escoles Garbí disposa d'un entorn virtual educatiu referent en les escoles de secundaria (ha estat la primera experiència d'aquest estil en tot el territori espanyol), que ha derivat en una motivació més gran per part dels alumnes i en una millora dels seus resultats.

La introducció d'aquesta tecnologia també a fet veure la necessitat d'un portfoli electrònic en el que emmagatzemar les evidencies educatives que els alumnes generen. Actualment, estem treballant en un pilot de portfoli amb la tecnologia opensource Mahara.