Transformació de la plataforma de Primavera Sound al núvol d'AWS

Facilitem la transformació de l'actual servei de Primavera Sound a serveis SaaS de contenidors al núvol d'AWS.


Primavera Sound i Rockdelux són dos casos d’èxit empresarial amb projecció internacional de la divulgació de la cultura musical de qualitat. Disposen de dues webs allotjades al núvol d’Amazon Web Services (AWS) des de les quals comuniquen els esdeveniments musicals que organitzen i ofereixen als seus subscriptors continguts exclusius. Durant 2021 van constatar que ja rebien fins a 24.000 visites diàries i van preveure que a curt termini aquesta xifra creixeria de forma significativa.

Alhora, Primavera Sound havia desenvolupat l’aplicació Access Ticket, una aplicació clau per a la logística dels seus festivals, la qual havia de permetre als 40.000 assistents d’un mateix esdeveniment accedir sense fer cua als recintes i consumir els serveis de bar a través del mòbil i, consegüentment, agilitzar tot el procés d’adquisició i recollida.

Amb l’objectiu de garantir l’experiència satisfactòria dels clients i preservar la imatge i reputació de les marques, Primavera Sound va decidir evolucionar l’arquitectura de les seves aplicacions per garantir l’escalabilitat, refermar la seguretat, millorar la disponibilitat i optimitzar els costos. Descobreix com vam ajudar-los a aconseguir-ho.