Transformació digital de l'ASPB

Transformació digital a l’àrea de Servei de Sistemes d'Informació Sanitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.


Repte

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és l'entitat que vetlla per la salut de les persones residents a Barcelona i els seus visitants. La direcció de l’ASPB volia millorar els seus processos i sistemes d’informació per poder donar resposta als seus reptes de negoci futurs.

Per ajudar-los a aconseguir-ho era necessari:

  • Entendre els seus procediments de treball per poder-los aprimar, optimitzar i sistematitzar.
  • Conèixer la tecnologia que empraven, amb les seves dependències i limitacions, per poder simplificar-ne les interfícies, cobrir noves necessitats, afinar la interacció amb l’usuari, etc.
  • Plantejar solucions que milloressin l’eficiència de la generació dels seus productes finals.

Projecte

La nostra proposta davant d’aquest repte va ser plantejar-los elaborar un pla de suport a la transformació digital que permetés, a partir de l’anàlisi de l’estat inicial de l’ASPB (persones, processos i sistemes d’informació), identificar els projectes necessaris per resoldre’l.

Aquest pla de transformació digital va constar de tres fases: anàlisi de la situació inicial, identificació de propostes de millora i disseny del pla de transformació digital.

  • En la fase d’anàlisi de la situació inicial, mitjançant entrevistes amb els membres de l’organització que la direcció de l’ASPB va considerar, vam realitzar una revisió dels processos de treball, dels sistemes i dels fluxos d’informació utilitzats en la seva tasca diària.
  • En la fase d’identificació de propostes de millora, vam cercar les limitacions amb què es trobaven les persones treballadores durant la generació dels seus productes i informes. Després vam transformar aquestes limitacions en propostes de millora (cercant alguns quick wins), mitjançant una plantilla en què identificàvem clarament les limitacions que resolia cada proposta. Finalment, vam realitzar la valoració individual de cada proposta de millora, de l’impacte que tindria en tota l’àrea implantar-la.
  • En la fase de disseny del pla de transformació digital, vam realitzar una anàlisi minuciosa de les propostes de millora més ben valorades. Per a cada una d’aquestes propostes vam detallar-ne la descripció, la motivació inicial, amb les necessitats i les limitacions que resolia, i les seves alternatives tecnològiques. Cadascuna d’aquestes alternatives incorporava una valoració de l’esforç econòmic i de recursos humans que requeriria desenvolupar-la.

Resultats

El resultat final ha estat un pla de transformació digital que es concreta en un full de ruta per a 3 anys que inclou 16 projectes i les dependències entre aquests projectes. Aquest pla de transformació digital es va començar a executar durant el primer trimestre del 2017.

Full de ruta transformació digital ASPB