Universitat Corporativa de Suez Spain

Plataforma corporativa de campus virtual i espai de comunitat de professors integrada amb el campus i el repositori únic de materials.


Repte

La Escuela del Agua és la institució creada per Suez Spain per compartir i transferir coneixement en matèria d'aigua i medi ambient. La seva activitat s'adreça tant a la formació per a empreses, administracions i professionals del món de l'aigua com a la ciutadania en general mitjançant campanyes de sensibilització. La Escuela del Agua es va plantejar unificar les seves diferents ofertes formatives i plataformes en un campus virtual homogeni corporatiu que permetés formar tant als seus col·laboradors internscom oferir activitat formativa a clients externs.

Projecte

S’implementa una plataforma corporativa de campus virtual junt amb un espai de comunitat col·laborativa, que permet a la Escuela del Agua:

  • Integrar la gestió i govern de plataformes d’aprenentatge.
  • Crear una plataforma amb funcionalitats adaptades per a la institució.
  • Campus amb configuració multi-client, permetent personalitzar l’aparença (look and feel) per a cada client.
  • Fer possible la configuració de nous producte i itineraris formatius personalitzats.
  • Disposar d’un únic repositori de materials.
  • Concentrar en un únic espai la propietat intel·lectual en matèria formativa.
  • Suposa una clara sinergia de costos.

Resultats

Amb la plataforma corporativa de campus virtual i l’espai de Comunitat de Professors (CoP), integrat amb el campus, els professors podran connectar-se i compartir experiències, posar-se al dia en la gestió del procés de formació, adquirir coneixements i habilitats i obtenir un major reconeixement en la seva activitat formativa.