WEBINAR | 46 min

Centreon: Integració amb eines DevOps i ITSM

Data de gravació: 2021-10-19T16:00:15+02:00

Centreon: Integració amb eines DevOps i ITSM

Descripció

En aquesta sessió compartim algunes de les experiències dutes a terme des d’IThinkUPC sobre les possibilitats d’integració i automatització que ofereix Centreon amb diferents eines DevOps, ITSM (IT Service Management) i sistemes de notificacions externs que ens permetran donar una resposta més ràpida i eficient als esdeveniments relacionats amb l’estat dels serveis monitoritzats amb l’objectiu de millorar la resiliència dels nostres serveis i reduir-ne els temps de recuperació en cas de caigudes.

Fem una demostració pràctica en què veiem diferents casos d’ús d’aplicació d’aquestes eines en situacions quotidianes en les operacions de monitorització. En concret, ens centrem en les situacions següents, fent ús de la plataforma Centreon i algunes eines DevOps i de comunicació:

 • Enviament de notificacions automàtiques: e-mails personalitzats i Google Chat.
 • Creació automàtica de tiquets en solucions ITSM: Jira Service Desk i altres.
 • Alta i baixa automàtica d’instàncies pertanyents a un grup d’escalat (ASG) d’AWS.
 • Resposta automàtica a esdeveniments fent ús de l'eina DevOps Rundeck.
 • Un escenari d’aplicació conjunta dels casos anteriors: capturar esdeveniments (mitjançant un gestor, StackStorm) globals produïts en diferents fonts (com per exemple Centreon), definir i executar accions de manera totalment controlada (utilitzant Rundeck) i processar els resultats obtinguts per a notificacions i creació de tiquets.
Idioma del webinar: Castellà.
Contingut:
 • [00h00'00''] Benvinguda.
 • [00h08'14''] Breu presentació de les possibilitats d’integració de Centreon amb eines DevOps i ITSM.
 • [00h12'24''] Demo: casos d’ús d’integracions.
 • [00h42'15''] Torn obert de preguntes.
Ponents:
 • Toni Naspler - Consultant d'IThinkUPC.
 • Jordi Valls - Business Manager d'IThinkUPC.